Zniżki OC – od czego zależą i jak je uzyskać?

Zniżki OC – od czego zależą i jak je uzyskać?

23 sierpnia, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na samochód zazwyczaj proponują swoim klientom specjalne zniżki. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od indywidualnej polityki prowadzonej przez dany podmiot a także od doświadczenia kierowcy. Większe rabaty przysługują także tym klientom, którzy posiadają w danym towarzystwie także inne produkty, np. ubezpieczenie domu. Oto artykuł, w którym przedstawiamy szereg najważniejszych informacji na temat zniżek OC. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Zniżki OC – czym są i co wpływa na ich wysokość?

Firmy ubezpieczeniowe w celu przyciągnięcia jak największego zainteresowania ze strony klientów, proponują szereg zniżek. Dzięki nim suma składki należnej do zapłaty może być niższa nawet o kilkadziesiąt procent. Co wpływa na wysokość zniżki OC? Przede wszystkim historia ubezpieczeniowa. Jeżeli do tej pory kierowca nie miał żadnych wypadków, z pewnością będzie mógł liczyć na uzyskanie atrakcyjnego rabatu. Oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie określa swoją politykę w zakresie przyznawania zniżek, ponieważ nie obowiązują w tym zakresie jakiekolwiek regulacje prawne.

Podstawowa zasada stosowana przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe jest następująca: im dłuższą bezszkodową jazdą może pochwalić się dany kierowca, tym mniejszy będzie koszt ubezpieczenia. Zniżki są z reguły przyznawane w sposób proporcjonalny za każdy rok, w którym ubezpieczyciel nie musiał likwidować szkód zgłoszonych w ramach ubezpieczenia OC. Jednocześnie, gdy kierowca będzie miał kolizję, spowoduje to, że straci zniżki.

Warto wiedzieć: Od czego zależy wysokość OC?

Największe zniżki uzyskują ci kierowcy, którzy mają za sobą kilka lat bezpiecznej, bezszkodowej jazdy. Określenie okresu, po którym zniżki osiągają poziom maksymalny, nie jest jednak możliwe. Wynika to z tego, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej wszystkie firmy ubezpieczeniowe prowadzą samodzielną politykę dotyczącą przyznawania zniżek oraz ustalania ich wysokości. W większości przypadków zniżka w wysokości 60% przysługuje tym kierowcom, którzy nie spowodowali żadnego wypadku bądź kolizji od minimum 6 lat. Nie jest to jednak powszechnie obowiązującą regułą, gdyż w innych towarzystwach na taką zniżkę można liczyć dopiero po 10 latach bezszkodowej jazdy.

Utrata zniżki w OC z powodu przerwy w ubezpieczeniu

Warto wiedzieć, że gdy sprzedamy samochód, a kolejny zakupimy po upływie dwóch lat, wtedy stracimy wszystkie wypracowane zniżki bądź ich część. W niektórych towarzystwach dochodzi wówczas do obniżenia zniżek nawet o 20%. W czasie, gdy nie posiadamy żadnego samochodu, warto zostać chociaż współwłaścicielem jakiegokolwiek pojazdu. Dzięki temu ciągłość ubezpieczenia zostanie zachowana i nie utracimy zniżek.

Wypadek lub kolizja a utrata zniżek

Jeżeli jesteśmy sprawcą wypadku lub kolizji, nawet fakt posiadania maksymalnych zniżek nie sprawi, że nie zostaną nam one odebrane. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zniżek nie przyznaje się w sposób bezterminowy. To, jak dużo zniżek zostanie nam odebrane, również uzależnione jest od polityki prowadzonej przez daną firmę ubezpieczeniową.

Znalezienie taniej polisy może być bardzo trudne wtedy, gdy w danym roku będziemy sprawcami minimum dwóch kolizji. W takich przypadkach często zdarza się, że towarzystwa proponują klientom na kolejny rok ubezpieczenia w bardzo wysokich cenach, co skutecznie zniechęca ich do zakupu.

Młodzi kierowcy a zniżki OC

Sporym problemem młodych kierowców jest niewielka ilość wypracowanych zniżek. Aby młody kierowca nie musiał płacić zbyt dużo za ubezpieczenie OC swojego samochodu, powinien dopisać do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela kierowcę z długim stażem bezszkodowej jazdy. Dzięki temu zniżki przejdą także na młodego kierowcę, a ostateczny koszt zakupu polisy będzie zdecydowanie niższy. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że gdy młody kierowca będzie sprawcą wypadku, wtedy zniżki zostaną odebrane zarówno jemu jak i współwłaścicielowi samochodu.

Jak sprawdzić wysokość zniżek OC?

Jak sprawdzić wysokość zniżek OC oraz zasady ich przyznawania za bezszkodową jazdę? W tym celu należy zajrzeć do dokumentów przekazanych nam przez konsultanta danej firmy ubezpieczeniowej. Mowa tu przede wszystkim o tabeli bonus-malus. Gdy weźmie się pod uwagę historię ubezpieczeniową, łatwo będzie przyporządkować kierowcę do odpowiedniej grupy oraz określić wysokość zniżek, które będą mu przysługiwały. Tabele bonus-malus można również znaleźć na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych.

Niestety, nie wszyscy kierowcy są w stanie odnaleźć tabele bonus-malus bądź nie potrafią właściwie zinterpretować zawartych w nich informacji. Innym sposobem na weryfikację wysokości zniżek jest wysłanie wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Czas oczekiwania na odpowiedź z tej instytucji wynosi maksymalnie 15 dni. UFG prześle nam podsumowanie przebiegu historii ubezpieczeniowej z ostatnich pięciu lat. Na tej podstawie bez trudu można określić, jaka jest wysokość zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy.