Ubezpieczenie szkolne – ile kosztuje i co obejmuje?

Ubezpieczenie szkolne – ile kosztuje i co obejmuje?

25 lipca, 2022 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Gdy zbliża się rok szkolny, rodziców czeka sporo wydatków – pojawia się konieczność zakupu książek, zeszytów czy przyborów szkolnych. Niedługo po 1 września rodzice płacą także składkę na komitet rodzicielski czy wykupują ubezpieczenie dziecka. Szkolne ubezpieczenie chroni dzieci przed rozmaitymi niebezpieczeństwami i wypadkami, do których może dojść na terenie szkoły. W ramach takiej polisy uzyskuje się ochronę m.in. przed nieszczęśliwymi wypadkami. Dziecko, które jest objęte szkolnym ubezpieczeniem, może wówczas otrzymać stosowne odszkodowanie. Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe? Jaki jest koszt takiej polisy? Jaki dokładnie zakres ochrony oferuje ten rodzaj polisy? Czy rodzic ma prawo, by odmówić opłacania składek i jakie konsekwencje wywoła to dla jego dziecka? Na te i wiele innych pytań szczegółowo odpowiadamy w poniższym artykule. 

Ubezpieczenie w szkole – jak działa? 

Szkolne ubezpieczenie jest świetnym rozwiązaniem, które zabezpieczy dziecko na okoliczność różnego rodzaju wypadków czy innych nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń. Polisą objęta jest także niespodziewana śmierć dziecka, np. spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, udarem czy zawałem. Omawiany rodzaj ubezpieczenia obejmuje też zazwyczaj ochronę na wypadek stałego uszczerbku na zdrowiu, który jest spowodowany nieszczęśliwym zdarzeniem. Szkolne ubezpieczenie NNW dotyczy także poważnego zachorowania, np. na nowotwór. 

Czy kupno szkolnego ubezpieczenia jest obowiązkowe? 

Zakup ubezpieczenia szkolnego to jeden z najważniejszych wydatków ponoszonych przez rodziców tuż po 1 września. W większości szkół uczniowie mają zagwarantowane grupowe ubezpieczenie NNW dedykowane dzieci i młodzieży, a składki pokrywają rodzice. Sporo rodziców kupuje tego typu polisy swoim dzieciom, ponieważ sądzą, że ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe, jednakże w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. 

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że szkoła nie może zmusić rodziców do zakupu ubezpieczenia w konkretnym towarzystwie. Rodzic ma również prawo do tego, by nie kupować jakiejkolwiek polisy. Dodatkowo, ubezpieczenie NNW szkolne może zostać kupione przez rodziców na własną rękę, bez pośrednictwa placówki edukacyjnej. Rezygnacja z ubezpieczenia dziecka w szkole nie wymaga sporządzania jakichkolwiek pisemnych rezygnacji czy wyjaśniania powodów swojej decyzji. 

Ubezpieczenie NNW dziecka – czy działa poza szkołą? 

Tak. Każde ubezpieczenie NNW dziecka działa w każdym miejscu, także poza szkołą – bez względu na jego kwotę. Jeśli podczas zabawy na podwórku czy w trakcie wakacyjnego wyjazdu będzie miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, rodzice dziecka otrzymają stosowne odszkodowanie.

Jaki jest koszt ubezpieczenia w szkole? 

Ceny ubezpieczeń szkolnych nie są zbyt wygórowane. W niektórych towarzystwach składki wynoszą nawet 30 złotych rocznie. Trzeba tylko zdawać sobie sprawę z tego, że poszczególne oferty NNW szkolnego różnią się między sobą przede wszystkim sumą ubezpieczenia. Niska składka zazwyczaj oznacza, że niska jest suma ubezpieczenia, a co za tym idzie – suma ewentualnego odszkodowania. Tego typu ubezpieczenia szkolne gwarantują także niewielki zakres ochrony. Jeśli chcemy mieć zapewniony wysoki zakres ochrony oraz odpowiednio wysokie odszkodowania, lepiej jest postawić na nieco droższe polisy. 

Jaki jest czas trwania szkolnego ubezpieczenia NNW? 

Czas trwania ubezpieczenia szkolnego NNW zazwyczaj wynosi cały rok kalendarzowy począwszy od 1 października do 30 września kolejnego roku. Warto dodać, że polisa nie przestaje obowiązywać, gdy osoba ubezpieczona ukończy liceum i uzyska świadectwo maturalne. Ubezpieczenie każdorazowo trwa zgodnie z zapisami danej umowy, czyli w większości przypadków do 30 września. 

Czy w szkołach policealnych jest dostępne ubezpieczenie zdrowotne

Absolwenci szkół średnich mają do wyboru wiele możliwości kontynuowania nauki. Jedną z nich jest szkoła policealna, która pozwala na pozyskanie określonych umiejętności potrzebnych w konkretnym zawodzie. Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym wskazuje, że każdy uczeń szkoły policealnej jest zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego rodzica. Może tego dokonać także szkoła, ale gdy rodzic pracuje i ma taką możliwość, by w ramach jego ubezpieczenia objąć także członków rodziny, nie ma potrzeby, by robiła to szkoła. Na ubezpieczenie zdrowotne może być zgłoszone każde dziecko kontynuujące naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia. 

Czy szkoła może zażądać od rodziców podpisania oświadczenia o ubezpieczeniu?

Placówka szkolna nie ma do tego prawka. Szkoła nie może żądać od rodziców, by podpisali oświadczenie mówiące o tym, że gdy nie ubezpieczą dziecka, placówka nie weźmie odpowiedzialności za możliwy wypadek ich dziecka. Szkoła ponosi odpowiedzialność za skutki wypadków dzieci w czasie, gdy przebywały one na terenie danej placówki.