Ubezpieczenie od powodzi – wysokość składki ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie od powodzi – wysokość składki ubezpieczeniowej

23 czerwca, 2020 Wyłączono przez Krzysztof Polańczyk

Czym jest powódź według zakładów ubezpieczeń

Zmieniający się klimat sprawia, że coraz częściej dochodzi w Polsce do katastrof wywołanych zjawiskami atmosferycznymi. Jednym z najbardziej niszczycielskich żywiołów jest powódź. Zgodnie z definicją, którą stosuje większość firm ubezpieczeniowych powódź to nieoczekiwane i nieregularne czasowe pokrycie wodą terenu, spowodowane podniesieniem się wód stojących lub płynących.

Podnoszenie się wód wywołane może być nadmiernymi opadami atmosferycznymi, sztormami, spływaniem wód po zboczach gór lub zatorami oraz topnieniem kry lodowej. Wiele osób traktuje takie pojęcia, jak powódź i zalanie zamiennie. To błąd. Zalanie to zdarzenie polegające na niekontrolowanym i niezamierzonym wydostaniem się wody z urządzeń lub instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy grzewczych, powodujące zniszczenie ubezpieczonego mienia. Zalanie może być również spowodowane nieszczelnym dachem, lub działalnością osób trzecich.

Ubezpieczenie od powodzi – warianty ochrony

W celu uzyskania środków finansowych potrzebnych do naprawienia szkód wywołanych przez żywioł należy wykupić ubezpieczenie od powodzi. Na zawarcie polisy powinny w szczególności zdecydować się osoby mieszkające w okolicach jezior, rzek lub wybudowanych na działkach położonych na terenach zalewowych. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje swym klientom możliwość zawierania ubezpieczenia domu lub mieszkania w różnych wariantach.

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

Zazwyczaj ryzyko powodzi umieszczone jest w wariancie rozszerzonym i wymaga opłacenia dodatkowej składki. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wyłącznie mury, a także mury wraz ze stałymi elementami oraz ruchomościami domowymi. Odszkodowanie za powódź wypłacane jest zwykle w ciągu trzydziestu dni od chwili zgłoszenia szkody. Jego wysokość uzależniona będzie od określonej na polisie sumy ubezpieczenia oraz wybranego wariantu ubezpieczenia.

Warto wiedzieć: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie od powodzi – wysokość składki oraz karencje

Firmy ubezpieczeniowe podczas kalkulacji składki biorą pod uwagę przede wszystkim ryzyko wystąpienia powodzi. To z kolei szacuje na podstawie lokalizacji mienia, które ma zostać objęte ochroną, a także informacji dotyczących wydarzeń z mniej lub bardziej odległej przeszłości. W przypadku najbardziej zagrożonych terenów zwyżka składki może wynieść nawet 100%. Żeby uniknąć sytuacji, w której klient decyduje się na zawarcie polisy w chwili wystąpienia szczególnego zagrożenia powodzią, towarzystwa ubezpieczeń stosują karencje. Jeżeli do zdarzenia dojdzie w okresie obowiązywania karencji, odszkodowanie nie możemy wypłacić.

Ubezpieczenie od powodzi – podsumowanie

Firmy ubezpieczeniowe w celu ochrony własnych interesów mogą również odmówić ubezpieczenia nieruchomości szczególnie narażonych na wystąpienie powodzi. Woda to żywioł, przed którym nie można się uchronić. Często jedynym sposobem na zabezpieczenie się przed jego skutkami jest wykupienie ubezpieczenia. Niekiedy wystarczy dobra polisa
mieszkaniowa a powódź przestanie budzić lęk i strach domowników. Uzyskane odszkodowanie pozwoli odzyskać utracone mienie i naprawić powstałe szkody.