Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem – co warto wiedzieć?

17 grudnia, 2019 Wyłączono przez Michał Wantuch

Czym jest kradzież i jakie są jej rodzaje?

Kradzież to zgodnie z artykułem 278 Kodeksu Karnego zabór cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia. Przez pojęcie zaboru rozumie się zarówno fizyczne odebranie rzeczy o wartości majątkowej jej właścicielowi, jak i zabranie przedmiotu pozostawionego przez właściciela w znanym mu miejscu z zamiarem jego późniejszego odebrania. W ubezpieczeniach poza kradzieżą zwykłą wyróżnia się również takie pojęcia jak kradzież zuchwała oraz kradzież z włamaniem.

Ubezpieczenie od kradzieży – pakiety towarzystw ubezpieczeniowych

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do zuchwałego zaboru mienia np. z nieruchomości na oczach świadków. Kradzież z włamaniem to zdarzenie, w którym sprawca zabrał lub usiłował zabrać cudze mienie po sforsowaniu zabezpieczeń siłą, dorobionym narzędziem, bądź oryginalnym kluczem zdobytym w wyniku innej kradzieży lub rabunku. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują ochronę przed kradzieżą z włamaniem w wariancie rozszerzonym, wymagającym zapłacenia dodatkowej składki. Warto wiedzieć, że ryzyko to występuje w pakiecie z innymi ryzykami i nie może zostać wykupione samodzielnie.

Ubezpieczenie od kradzieży – co i w jaki sposób ubezpieczać?

Przed zawarciem polisy majątkowej warto uzyskać informacje na temat tego, jak ubezpieczyć się od kradzieży z włamaniem, aby w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia uzyskać odszkodowanie umożliwiające pokrycie szkody. W przypadku polis mieszkaniowych przedmiotem ubezpieczenia będą przede wszystkim ruchomości domowe. Zalicza się do nich m.in. przedmioty osobiste, narzędzia, pieniądze, ubrania, biżuterię, sprzęt komputerowy, urządzenia RTV i AGD. Ubezpieczenie mienia od kradzieży obejmować może nie tylko dom czy mieszkanie, ale również budynki gospodarcze, garaże, czy też piwnice. Wyłączenia odpowiedzialności w zależności od ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczyć mogą dzieł sztuki, przedmiotów znajdujących się na balkonach lub przedmiotów wartościowych przechowywanych w budynkach gospodarczych. Należy pamiętać, że na wysokość odszkodowania wpływa zarówno wysokość sumy ubezpieczenia, jak i sposób jej ustalania. Suma ubezpieczenia może być szacowana według wartości rzeczywistej, rynkowej lub odtworzeniowej.

Warto wiedzieć: Jak ubezpieczyć się od powodzi?

Zabezpieczenia i ich wpływ na składkę

Żeby uzyskać odszkodowanie za kradzież z włamaniem, trzeba spełnić wymogi określone szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dotyczą one przede wszystkim stosowania odpowiednich zabezpieczeń okien oraz drzwi wejściowych. OWU regulować mogą również sposób przechowywania większej ilości gotówki, a także sposób postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Warto pamiętać, że stosowanie różnorodnych zabezpieczeń takich jak domofony, drzwi antywłamaniowe, kamery monitorujące, alarmy antywłamaniowe czy też systemy dozoru mienia, wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Mniejsze ryzyko wystąpienia kradzieży z włamaniem do odpowiednio zabezpieczonego mienia może z kolei skutkować niższą ceną polisy. Niektóre firmy ubezpieczeniowe decydują się na przyznanie klientom dodatkowych zniżek z tytułu występowania określonych rodzajów zabezpieczeń. Różnice w cenie w wynosić mogą od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych rocznie.