Ubezpieczenie domu – ile kosztuje i jakie są warunki ubezpieczenia?

Ubezpieczenie domu – ile kosztuje i jakie są warunki ubezpieczenia?

14 kwietnia, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Polisa mieszkaniowa to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie może wyłącznie pokryć powstałe straty materialne. Nigdy nie otrzymamy od ubezpieczyciela więcej, nić straciliśmy. W przypadku niedoszacowania bądź przeszacowania wartości nieruchomości możemy być narażeni na znaczne straty. Nie ma zatem się co dziwić, że wiele osób zastanawia się, na jaką sumę ubezpieczyć dom. Suma ubezpieczenia przesądza o późniejszej kwocie ewentualnego odszkodowania. W niniejszym artykule omawiamy wszystkie najważniejsze kwestie o których koniecznie należy pamiętać decydując się na ubezpieczenie domu.

Ubezpieczenie domu – co warto o nim wiedzieć? 

Decydując się na zakup ubezpieczenia domu, w pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to dokument, w którym zawarty jest określony katalog sytuacji, w których odszkodowanie będzie wypłacone. Znajduje się tam także spis wykluczeń, czyli okoliczności, które spowodują, że środki finansowe z tytułu poniesionych szkód nie będą nam wypłacone. Przykładowo: gdy pożar domu nastąpi z winy ubezpieczonego, to ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi wypłaty odszkodowania. 

Podczas podejmowania decyzji o zakupie polisy mieszkaniowej nie należy kierować się wyłącznie jego ceną. Najtańsze ubezpieczenia zazwyczaj zawierają bardzo niewielki zakres ochrony, co może okazać się niewystarczające. Osoby posiadające takie polisy otrzymują niewielkie odszkodowania, które nie pokrywają kosztów poniesionych szkód. 

Suma ubezpieczenia – co to jest?

Suma ubezpieczenia musi być zawsze obliczana w sposób prawidłowy. Dzięki temu ubezpieczający otrzyma właściwą kwotę odszkodowania. Wówczas można wnioskować o uzyskanie zadośćuczynienia, które w całości będzie można przeznaczyć na naprawę zaistniałych szkód. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia zostanie obliczona w wadliwy sposób, nie będzie odzwierciedlała rzeczywistej wartości mieszkania. To z kolei poskutkuje tym, że wypłacone odszkodowanie nie pozwoli na pokrycie wszystkich szkód. Oprócz tego, warto wiedzieć, że suma ubezpieczenia ma spory wpływ na wysokość składki, którą będziemy uiszczać za nieruchomość. Należy pamiętać też o tym, że kwota wyznaczona w ubezpieczeniu jako maksymalna, oznacza kwotę, którą będzie można uzyskać z tytułu wszystkich szkód w ramach tej polisy w danym mieszkaniu. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu

Niedoubezpieczenie w ubezpieczeniu majątkowym – czym grozi? 

Niedoubezpieczenie oznacza niedoszacowanie wartości majątku. Powoduje to, że klient płaci niższą składkę ubezpieczenia. Wysokość składki uzależniona jest od wartości nieruchomości. Wiąże się to jednak ze sporym ryzykiem w przypadku, gdyby doszło do poważnych szkód, np. pożaru mieszkania. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na kwotę odpowiadającą zadeklarowanej wartości majątku, przez co nie pokryje ono wszystkich zaistniałych szkód. Zarówno niedoszacowanie jak i przeszacowanie wartości majątku niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. 

Nadubezpieczenie w ubezpieczeniu majątkowym – czym jest i jakie konsekwencje wywołuje? 

Wskazanie zbyt wysokiej wartości ubezpieczanej nieruchomości także może wywołać wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim, będziemy zmuszeni do opłacania zbyt wysokich składek ubezpieczeniowych, które nie będą odzwierciedlały rzeczywistej wartości mieszkania. Poza tym, w przypadku wystąpienia dużych szkód, ubezpieczyciel może samodzielnie zweryfikować, jaka jest cena rynkowa nieruchomości. Poskutkuje to tym, że klient i tak otrzyma sumę odszkodowania odpowiadającą prawdziwej wartości danego mieszkania. 

Warto wiedzieć: Jak ubezpieczyć mieszkanie pod wynajem

Ubezpieczenie od kradzieży i rozboju 

Bardzo ważną kwestią jest określenie sumy ubezpieczenia, która będzie obowiązywała na okoliczność kradzieży z włamaniem bądź rozboju. W takich przypadkach właściciele mieszkań zazwyczaj nie tracą wszystkich dóbr materialnych, które zgromadzili w swoich nieruchomościach. Złodzieje kradną przede wszystkim sprzęt elektroniczny a także inne przedmioty, które będą mogli samodzielnie wynieść i mają jakąś wartość. Nie ma zatem potrzeby, aby ochrona od takich zdarzeń była tak samo wysoka jak w przypadku pożaru, gdy właściciel może stracić nawet cały swój dobytek.