Ubezpieczenie domku letniskowego – ile kosztuje i co gwarantuje?

Ubezpieczenie domku letniskowego – ile kosztuje i co gwarantuje?

7 grudnia, 2021 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Domy letniskowe czy działki rekreacyjne mogą ulec zniszczeniu w bardzo krótkim czasie – w wyniku pożaru, huraganu lub włamania. Aby uchronić się przed tego typu negatywnymi konsekwencjami, warto zainwestować w ubezpieczenie. W poniższym artykule tłumaczymy, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie domku letniskowego. 

Domek letniskowy – definicja

Czy stosowne przepisy prawne określają, czym jest domek letniskowy? Okazuje się, że w Prawie budowlanym nie zawarto jego definicji. Specjaliści przyjmują, że jest to obiekt służący do zamieszkania w określonym czasie. Domy letniskowe zalicza się do nieruchomości – aby tak było, muszą być przytwierdzone do gruntu na stałe za pomocą fundamentów. 

Domkiem letniskowym może być zarówno nieruchomość stworzona z cegły bądź drewna, jak i przyczepi kampingowe czy nawet altany. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, obiekty budowlane o powierzchni użytkowej nie większej niż 35 metrów kwadratowych, nie wymagają posiadania pozwolenia na budowę. W takim przypadku wystarczy zgłosić fakt budowy do stosownych organów. 

Każda firma ubezpieczeniowa ma jednocześnie prawo, aby tworzyć własną definicję domku letniskowego. W większości przypadków domek letniskowy musi mieć jedną kondygnację (bez poddasza użytkowego), zamieszkiwany tylko przez określony czas w ciągu roku, być wykorzystywany do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz być na stałe związany z gruntem. Warunkiem koniecznym jest także wybudowanie danego obiektu zgodnie z zapisami prawa budowlanego. 

Domek letniskowy – czy trzeba go ubezpieczać? 

Wiele osób uważa, że zakup ubezpieczenia domku letniskowego to niepotrzebna, kosztowna inwestycja. Oczywiście, nie ma obowiązku kupowania takiej polisy, jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że dzięki niemu zyskujemy ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożar czy kradzież z włamaniem. W takich przypadkach mając wykupione ubezpieczenie otrzymamy od ubezpieczyciela stosowne odszkodowanie, które zrekompensuje koszt ewentualnych napraw. 

Ubezpieczenie domku letniskowego – jaki zakres ochrony zapewnia?

Cechą charakterystyczną domków letniskowych jest ich większa podatność na rozmaite szkody w porównaniu ze zwykłymi nieruchomościami, w których zamieszkujemy przez cały rok. Tego typu domki zazwyczaj buduje się na obrzeżach miast, na łonie przyrody, co powoduje, że są one bardziej narażone na rozmaite kataklizmy. Z tego powodu wiele osób podejmuje słuszną decyzję o ubezpieczeniu swojej posiadłości. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa wypłaca nam odszkodowanie, dzięki któremu pokryte zostaną wszystkie lub część strat w zależności do warunków wybranej polisy. 

Ubezpieczenie domku letniskowego może oferować następujący zakres ochrony: 

  • silny wiatr, 
  • trzęsienie ziemi,
  • opady gradu, deszczu lub śniegu, 
  • uderzenie pioruna,
  • pożar,
  • eksplozja, 
  • kradzież, 
  • powódź.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Kupując większość polis na domek letniskowy, otrzymujemy ochronę na okoliczność wystąpienia wszystkich popularnych zdarzeń losowych. Dokumentem, z którym powinna zapoznać się każda osoba kupująca ubezpieczenie, jest OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Tam są wyszczególnione wszystkie sytuacje, którymi jest objęta kupowana przez nas polisa. Warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, aby mieć pewność, że gdy zajdzie taka potrzeba otrzymamy stosowne odszkodowanie.

Od czego zależy cena ubezpieczenia domku letniskowego?

Dokładna cena ubezpieczenia domku letniskowego zależy od wielu zróżnicowanych czynników. Mowa tu w szczególności o wartości należącego do nas mienia a także wybranego zakresu ochrony. W przypadku, gdy kupujemy ubezpieczenie wyłącznie od zdarzeń losowych, wtedy jego koszt nie powinien być zbyt wysoki. 

Z kolei gdy kupujemy polisę chroniącą nas także przed kradzieżami i aktami wandalizmu, musimy liczyć się z tym, że jej koszt będzie odpowiednio wyższy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy rozważyć wszystkie za i przeciw oraz uwzględnić ryzyko wystąpienia poszczególnych sytuacji.