Ubezpieczenia majątkowe – czym są i jakie są ich rodzaje?

Ubezpieczenia majątkowe – czym są i jakie są ich rodzaje?

25 września, 2019 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżnia się podział na ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe nazywane również rzeczowymi. Pierwsze pozwalają na uzyskanie środków finansowych po wystąpieniu takich zdarzeń w życiu człowieka jak choroba, inwalidztwo, śmierć, czy też dożycie określonego wieku. Drugie stanowią zabezpieczenie życiowego dorobku człowieka i dotyczyć mogą mienia bądź odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie majątku zawierane jest w celu zabezpieczenia strat materialnych będących rezultatem wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń. Przeznaczone są zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. W ramach zawartej polisy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia wypadku przewidzianego w umowie. Cena ubezpieczenia uzależniona jest przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia, a także zakresu udzielonej ochrony.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Wśród dostępnych produktów znajdują się m.in. polisy komunikacyjne, ubezpieczenia przeznaczone dla gospodarstw domowych, dla rolników, a także przedsiębiorców z różnych branż. Jeśli chodzi o zabezpieczenie samochodu, dużą popularnością cieszy się autocasco. Jest to polisa, która w zależności od wybranego wariantu chronić może przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą.

Ubezpieczenie domu i mieszkania

W ostatnich latach coraz więcej osób kupuje ubezpieczenia mieszkania i domu. Pozwalają one uzyskać odszkodowanie za takie zdarzenia jak powódź, zalanie, gradobicie, pożar, uderzenie pioruna, czy też porywisty wiatr. Polisy przeznaczone dla rolników chronią ich majątek przede wszystkim przed skutkami działania sił przyrody. Dotyczyć mogą zarówno budynków, inwentarza, jak i upraw. Z ubezpieczeń majątkowych bardzo często korzystają przedsiębiorcy. Pozwalają one zabezpieczyć majątek firmy przed klęskami żywiołowymi, kradzieżą, a także wybranymi ryzykami branżowymi.

Proponowany temat: Jak ubezpieczyć nieruchomość od powodzi?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczeń majątkowych

Podczas zawierania ubezpieczeń majątkowych należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Niezwykle ważne jest prawidłowe wyznaczenie sumy ubezpieczenia, czyli kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wobec zaistniałego zdarzenia objętego ochroną. Istotne znaczenie ma również przedmiot ubezpieczenia. Przykładowo polisa mieszkaniowa obejmować może ubezpieczenie wyłącznie lokalu mieszkalnego lub lokalu wraz z jego wyposażeniem, a także z piwnicą oraz garażem. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zwrócić uwagę również na zakres ochrony.

W sprzedaży dostępne są zarówno polisy chroniące od wybranych, nazwanych ryzyk, jak i ubezpieczenia all risk, zabezpieczające przed wszystkimi ryzykami. Podczas kupowania polisy warto zapoznać się z wymaganiami ze strony zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczający powinien wiedzieć np. jakie zabezpieczenie ruchomości trzeba zastosować, żeby otrzymać odszkodowanie za mienie utracone wskutek włamania i rabunku. Dobrą praktyką jest również zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a w szczególności z ustalonymi limitami oraz wyłączeniami odpowiedzialności.