Trendy technologiczne na rynku ubezpieczeń zdrowotnych

Trendy technologiczne na rynku ubezpieczeń zdrowotnych

2 marca, 2020 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Nowe technologie na szeroką skalę wykorzystywane są w coraz większej liczbie branż. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą funkcjonować o wiele sprawniej oraz oferować swoim klientom usługi na znacznie wyższym poziomie.

Firmy ubezpieczeniowe oraz technologiczne, które decydują się na skorzystanie z nowoczesnych trendów technologicznych, mogą zapobiegać chorobom oraz zmniejszać kosztach leczenia oaz jednocześnie personalizować kontakty z klientami. Oto najistotniejsze trendy technologiczne na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

Sektor zdrowia a nowoczesne technologie

Sektor zdrowia to jeden z najważniejszych filarów w branży ubezpieczeniowej. Jego cechą charakterystyczną są nieustannie rosnące koszty. Jak wskazują raporty i badania OECD, wydatki publiczne na zdrowie i opiekę zdrowotną mają w najbliższych latach wzrastać lawinowo. W Polsce na system ochrony zdrowia wydaje się około 100 miliardów złotych publicznych funduszy. Ze względu na to, iż rośnie średnia długość życia, a leczenie chorób cywilizacyjnych wiąże się z coraz większymi kosztami, firmy ubezpieczeniowe inwestują w najnowsze technologie, aby móc wdrażać skuteczne programy profilaktyczne oraz obniżać koszty leczenia.

Technologie w ubezpieczeniach

Najważniejsze trendy technologiczne, które zmieniają rynek ochrony zdrowia

Jednym z najważniejszych trendów technologicznych, który znacząco zmienia rynek ochrony zdrowia, są technologiczne alianse na rynku ubezpieczeń. Zjawisko to obserwuje się również w innych branżach. Polega to na tym, że potężne przedsiębiorstwa technologiczne, które wchodzą na rynek ubezpieczeń decydują się na zawarcie strategicznych partnerstw z innymi firmami, aby zaoferować opieką zdrowotną na jeszcze wyższym poziomie. Przykładem jest amerykański potentat handlu detalicznego Amazon, który zdecydował się na nawiązanie współpracy z Berkshire Hathaway oraz JP Morgan, aby lepiej zarządzań opieką zdrowotną osób ubezpieczonych oraz zmniejszyć koszty leczenia.

Polecamy artykuł: Innowacje w ubezpieczeniach

Firmy technologiczne oferują także usługi o wartości dodanej. Robią to przez wykorzystywanie technologii jako czynników ułatwiających zaimplementowanie nowych, innowacyjnych usług. Przykładem jest tutaj koreańska firma Samsung, American Well oraz Anthem. Te trzy podmioty pracują nad wprowadzeniem usługi telemedycznej, która byłaby świadczona za pośrednictwem mobilnej aplikacji zdrowotnej Samsung. Z kolei Lyft oraz Uber zajmują się dostarczaniem firmom ubezpieczeniowym aplikacji, które będzie można wykorzystywać do planowania usług transportowych dedykowanych pacjentom.

Chatboty i asystenci głosowi to potęga

Asystenci głosowi oraz chatboty mają coraz większe powodzenie. Dzięki nim klienci mogą o wiele szybciej i prościej znaleźć interesujące ich informacje odnośnie oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Jedną z firm, która podjęła takie działania, jest Cigna. Uruchomiła ona specjalną aplikację Answers by Cigna, w której ubezpieczeni mogą znaleźć szereg informacji na temat zasad prawidłowego dbania o stan swojego zdrowia. Znajdują się tam najczęstsze pytania, które zadają sobie pacjenci.