Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany pociąg – wniosek, warunki, kwoty

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany pociąg – wniosek, warunki, kwoty

29 listopada, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Osoby, które często podróżują pociągami, niejednokrotnie spotkały się z wieloma nieprzyjemnościami. Mowa tutaj oczywiście o opóźnieniach lub odwoływaniu kursów pociągów. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pasażerowie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, mogą ubiegać się o odszkodowanie. Wszystko zależy jednak od charakterystyki konkretnego przypadku, ponieważ rekompensaty nie przysługują we wszystkich sytuacjach. W poniższym artykule tłumaczymy, jakie prawa przysługują pasażerom na okoliczność opóźnienia lub odwołania pociągu. 

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu – ile może wynieść?

O tym, ile może wynieść odszkodowanie z tytułu opóźnienia pociągu, mówią dokładnie przepisy prawa europejskiego. W stosownym Rozporządzeniu czytamy, że każdy pasażer ma prawo do uzyskania odszkodowania za opóźnienie pociągu. Kwota rekompensaty uzależniona jest od wielkości opóźnienia. 

Gdy opóźnienie wyniosło od 60 do 119 minut, wówczas odszkodowanie wyniesie 25% ceny biletu.

Gdy opóźnienie wyniesie 120 lub więcej minut, wtedy wysokość odszkodowania to 50% ceny biletu. 

Przyczyna opóźnienia nie ma znaczenia podczas rozpatrywania wniosku o odszkodowanie. Oznacza to zatem, że pasażer ma prawo żądać odszkodowania zarówno, gdy pociąg odjechał z opóźnieniem w związku z awarią taboru, z powodu czynników atmosferycznych itd. Świadczenie za opóźnienie  może być wypłacone w formie gotówki, bonu bądź przelewu. To pasażer wskazuje we wniosku, że żąda zwrotu części ceny biletu w formie pieniężnej. Zazwyczaj środki te są przelewane bezpośrednio na numer rachunku bankowego wskazany przez pasażera. 

Odszkodowanie a rodzaj połączeń kolejowych 

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie przysługuje tylko w przypadku określonych rodzajów połączeń kolejowych. Wskazuje na to Rozporządzenie (WE) nr Parlamentu Europejskiego i Rady. W myśl tych zapisów, o odszkodowanie można wnioskować tylko, gdy chodzi o pociągi dalekobieżne następujących klas: 

  • Express Intercity Premium (EIP),
  • Express InterCity (EIC),
  • InterCity (IC),
  • Twoje Linie Kolejowe (TLK),
  • interREGIO (IR).

Warto wiedzieć: Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne na wyjazd w góry

Ponadto prawo do wnioskowania o odszkodowanie za opóźnienie pociągu mają pasażerowie pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kursujących na trasie Łódź – Warszawa, pociągów dalekobieżnych Arrivy RP, pociągów dalekobieżnych spółki Koleje Mazowieckie – „Słoneczny” (Warszawa – Gdynia – Warszawa) i „Dragon” (Warszawa – Kraków – Warszawa) oraz połączeń międzynarodowych realizowanych pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. 

Wniosek o odszkodowanie za opóźnienie pociągu – jak złożyć? 

Aby otrzymać od przewoźnika odszkodowanie za opóźnienie pociągu, najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek. Muszą w nim znaleźć się wszystkie podstawowe dane osobowe, połączenie, którego dotyczy roszczenie, wysokość opóźnienia a także żądanie. W przypadku, gdy zależy nam na tym, aby otrzymać odszkodowanie w formie pieniężnej, trzeba to jasno wskazać we wniosku. W formularzach znajduje się miejsce na wpisanie numeru konta bankowego, zatem jest to bardzo łatwe. 

Reklamacje oraz skargi i inne wnioski do przewoźnika kolejowego PKP Intercity można składać po tym linkiem, uprzednio wybierając temat zgłoszenia: Zgłaszanie wniosku o odszkodowanie w PKP Intercity

Wniosek o odszkodowanie za opóźnienie można wysłać pocztą do siedziby danego przewoźnika bądź w kasie biletowej na dworcu kolejowym. Takie wnioski są jednak zazwyczaj przyjmowane tylko na większych stacjach. Najszybszym rozwiązaniem jest jednak złożenie wniosku za pośrednictwem internetu. Przewoźnik ma na rozpatrzenie reklamacji 30 dni od momentu jej uzyskania. 

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu – kiedy nie przysługuje? 

Zgodnie z powyższym, w przypadku, gdy wielkość opóźnienia wynosiła mniej niż 60 minut, wówczas prawo do otrzymania rekompensaty finansowej nie przysługuje. W rozporządzeniu jest także mowa o tym, że to przewoźnik samodzielnie określa minimalny próg odszkodowania – poniżej wskazanej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Minimalny próg odszkodowania w Polsce stanowi równowartość 4 euro. 

Odwołanie pociągu a prawa pasażerów

W przypadku, gdy dojdzie do odwołania pociągu, pasażerowie także mają możliwość wnioskowania o odszkodowanie. W tym przypadku stosuje się jednak trochę inne rozwiązania prawne. Mianowicie: w sytuacji, gdy w związku z odwołaniem pociągu pasażer trafi do miejsca docelowego z większym opóźnieniem niż 60 minut, będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o zwrot kosztu biletu. Ma prawo do żądania zwrotu pełnej kwoty lub częściowej, za niewykorzystaną część biletu. Z kolei, jeśli odwołanie pociągu całkowicie pokrzyżowało pasażerowi plany, pasażer może zażądać otrzymania biletu na podróż powrotną do miejsca, z którego wyruszył. 

Kolejna opcja to zamiast wrócić zażądać biletu na inny pociąg, dzięki któremu trafi na miejsce. Co istotne, musi to być w najwcześniejszym możliwym terminie przy porównywalnych warunkach podróży. Gdy pociąg unieruchomiono bądź połączenie zostało zawieszone, wtedy pasażer jest uprawniony do skorzystania z alternatywnego środka transportu. Przysługują mu także dodatkowe prawa w zw. z opóźnieniem – posiłki i napoje bądź potencjalne zakwaterowanie.