Kurs na agenta ubezpieczeniowego – egzamin, cena, licencje

Kurs na agenta ubezpieczeniowego – egzamin, cena, licencje

1 marca, 2022 Wyłączono przez Krzysztof Polańczyk

Kurs agenta ubezpieczeniowego umożliwia uzyskanie uprawnień do sprzedaży ubezpieczeń w towarzystwie ubezpieczeniowym. Jak wygląda w praktyce szkolenie agenta ubezpieczeniowego? Ile kosztuje kurs agenta ubezpieczeniowego? Czy istnieje możliwość, aby sprzedawać polisy przed ukończeniem kursu? Na wszystkie te pytania udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury. 

Kurs agenta ubezpieczeniowego – wymagania wobec kandydatów 

Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że aby móc wykonywać ten zawód, konieczne jest spełnienie określonych wymagań wskazanych w stosownych przepisach. Zgodnie z obowiązującym prawem, czynności agencyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby fizyczne spełniające poniższe warunki:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralność (brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne),
  • posiadanie wykształcenia średniego bądź średniego branżowego, 
  • zdanie egzaminu przeprowadzonego przez zakładu ubezpieczeń bądź zakład reasekuracji, zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485).

Aby mieć znacznie większe szanse na zdanie egzaminu dla agentów ubezpieczeniowych, warto wziąć udział w szkoleniu agenta ubezpieczeniowego. Ile kosztują szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych? Dokładny koszt jest uzależniony od tego, w jakim miejscu się na nie zapiszemy. W sieci można znaleźć oferty szkoleń pochodzące od towarzystw ubezpieczeniowych jak i szkół. Zanim zdecydujemy się na zapisanie na szkolenie agenta ubezpieczeniowego w jakimkolwiek miejscu, w pierwszej kolejności opłaca się zapoznać z opiniami osób, które odbyły tam kurs. 

Ile kosztuje i jak wygląda kurs agenta ubezpieczeniowego? 

Jaki jest koszt kursu na agenta ubezpieczeniowego? Szkolenia, które przeprowadzają firmy ubezpieczeniowe, są w 100%  bezpłatne. Na kurs agenta ubezpieczeniowego składają się następujące etapy: 

  1. Szkolenie. Dzięki niemu kandydat do pracy jako agent ubezpieczeniowy ma możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych. Szkolenie może wyglądać bardzo różnie – niektóre firmy organizują je stacjonarnie, inne zdalnie. Są też i takie, które przesyłają uczestnikom wszystkie niezbędne materiały do samodzielnej nauki na e-mail. 
  2. Egzamin. Odbywa się on na zasadach ustalonych przez Ministerstwo Finansów. Egzamin składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. 
  3. Rejestracja w firmie ubezpieczeniowej. Gdy kursantowi uda się zdać egzamin, będzie on musiał jeszcze załatwić wszystkie formalności. Bardzo ważna jest rejestracja w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz podpisanie umowy z agencją ubezpieczeniową. Dokładna liczba dokumentów, które trzeba będzie dostarczyć przyszłemu pracodawcy, uzależniona jest od wewnętrznych przepisów obowiązujących w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Aby móc rozpocząć pracę jako agent ubezpieczeniowy, trzeba także otrzymać specjalną licencję. Gdy dana osoba chce zajmować się sprzedażą polis kilku agencji, czyli być multiagentem, musi także zdać drugą część egzaminu w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego produkty chciałaby oferować klientom. Jeżeli wynik testu w firmie ubezpieczeniowej będzie negatywny, wtedy istnieje możliwość przystąpienia do niego w innym terminie. 

Czy można sprzedawać polisy przed ukończeniem kursu? 

Czy możliwe jest sprzedawanie ubezpieczeń przed zakończeniem kursu? Należy zdawać sobie sprawę z tego, że ukończenie kursu oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uprawnień w danym towarzystwie ubezpieczeniowym jest dość czasochłonnym procesem. Dobra informacja jest taka, że polisy można sprzedawać przed ukończeniem kursu – u wszystkich firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. 

Zobacz także: Oferty pracy dla agenta ubezpieczeniowego

Osoby, które nie załatwiły jeszcze wszystkich formalności, mają tytuł Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne (OFWCA). Wówczas polisy sprzedaje się w imieniu osoby, która ma wszystkie niezbędne uprawnienia w danej firmie ubezpieczeniowej. Osoby ze statusem OFWCA za sprzedane polisy otrzymują klasyczne wynagrodzenie prowizyjne.

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych 

Po zdaniu z wynikiem pozytywnym obu egzaminów, możliwe jest złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Wniosek o otrzymanie licencji należy złożyć za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej. Niezbędne jest także dołączenie dokumentów takich jak: świadectwo maturalne, zaświadczenie o niekaralności a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 110 złotych. Działalność jako agent ubezpieczeniowy można rozpocząć wraz z chwilą otrzymania wpisu do rejestru.