Konsumpcja ubezpieczenia

5 kwietnia, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest konsumpcja ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwotę każdego roszczenia, którą firma ubezpieczeniowa wypłaca klientowi, aż do jej wyczerpania.

System sumy ubezpieczenia jest stosowany w większości ubezpieczeń ogólnych i zdrowotnych, np. w ubezpieczeniach domu, samochodu, ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeniach podróżnych.