Karencja

11 maja, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Co to jest karencja?

Okres karencji to czasowe wyłączenie odpowiedzialności z polisy. Przypomina to w dużym stopniu gwarancję. Czas trwania wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela jest określony w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).