Jakie czynniki wpływają na cenę ubezpieczenia samochodu?

Jakie czynniki wpływają na cenę ubezpieczenia samochodu?

29 maja, 2020 Wyłączono przez Krzysztof Polańczyk

Na wysokość ceny ubezpieczenia samochodu wpływa bardzo wiele różnorodnych czynników. Niektórzy błędnie sądzą, iż związana jest ona wyłącznie z ilością zgromadzonych zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. Warto jednak wiedzieć o tym, że sposób ich naliczania jest o wiele bardziej złożony.

Historia ubezpieczenia jest tylko jednym z elementów, które ubezpieczyciel będzie brał pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej ceny za ubezpieczenie OC. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, od czego zależy wysokość OC.

Od czego zależy wysokość OC?

Po pierwsze: parametry samochodu

Wysokość ceny za ubezpieczenie OC bardzo mocno związana jest z tym, jakie potencjalnie szkody może spowodować ubezpieczony samochód. Parametry techniczne pojazdu są sprawdzane bardzo dokładnie. Dużą uwagę przykłada się do tego, jaka jest pojemność silnika. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe stosują jedną, prostą zasadę: im pojemność silnika jest większa, tym większa może być również prędkość. A jak wiadomo, im większa prędkość, tym o wiele wyższe ryzyko występowania wypadków.

Jak ubezpieczyć samochód

Kolejny czynnik dotyczący pojazdu wpływający na cenę za ubezpieczenie samochodu to masa pojazdu – im jest ona większa, tym ostateczna cena za OC również wzrośnie. Na podwyższenie bądź obniżenie ceny może również wpływać zaplanowany roczny przebieg samochodu. O wysokości ceny za OC może także zdecydować wycena samochodu.

Warto pamiętać o tym, że przeprowadzenie wyceny jest obowiązkiem ubezpieczającego, czyli tego, kto kupuje polisę. W razie wystąpienie szkód zaniżenie bądź zawyżenie wartości samochodu nie będzie korzystne dla kierowcy. W takich przypadkach ubezpieczyciel i tak samodzielnie dokona wyceny.

Które informacje o kierowcy wpływają na cenę ubezpieczenia samochodu OC?

Każda firma ubezpieczeniowa podczas obliczania dokładnej wysokości składki w bardzo dokładny sposób weryfikuje również wszelkie informacje odnośnie właściciela pojazdu oraz jego ewentualnych użytkowników (dotyczy przypadków, gdy właściciel samochodu nie jest jedynym użytkownikiem).

Przy obliczaniu OC będą ważne oczywiście zniżki wynikające z bezszkodowej jazdy a także inne informacje:

  • wiek i stan cywilny kierowcy – ubezpieczenie OC w najdroższej cenie muszą zazwyczaj płacić młodzi kierowcy w wieku 18-25 lat. Na ostateczną wysokość ceny za ubezpieczenie OC może mieć również wpływ stan cywilny, ilość posiadanych dzieci lub wykonywany zawód – nie dotyczy to jednak wszystkich ubezpieczycieli. ,
  • miejsce zamieszkania kierowcy – pod tym pojęciem rozumie się cały obszar, w którym dany samochód porusza się najczęściej. Firma ubezpieczeniowa będzie brała pod uwagę statystyki policyjne dotyczące pojawiania się wypadków na danym obszarze;
  • doświadczenie – czas, od którego dany kierowca posiada prawo jazdy.

Jak widać, na ostateczną cenę za ubezpieczenie OC wpływa bardzo wiele różnorodnych czynników. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę zarówno parametry techniczne pojazdu jak i informacje odnośnie kierowcy, takie jak wiek i stan cywilny, miejsce zamieszkania czy doświadczenie w kierowaniu pojazdami.