Jak ubezpieczyć mieszkanie pod wynajem?

Jak ubezpieczyć mieszkanie pod wynajem?

22 marca, 2020 Wyłączono przez Michał Wantuch

Polisa dla wynajmującego

Wynajmujący to właściciel nieruchomości, który odpłatnie udostępnia lokal innym osobom na podstawie umowy najmu. Zakup i wynajem lokali mieszkalnych to znakomity sposób na inwestowanie wolnych środków i pomnażanie majątku. Najemcami są zazwyczaj osoby młode, których nie stać na zakup własnego mieszkania, studenci, a w ostatnim czasie coraz częściej także imigranci ze wschodu, przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych.

Wynajmując lokal mieszkalny osobom trzecim, trzeba liczyć się z tym, że może dojść do umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia jego stałych elementów oraz ruchomości domowych wskutek pożaru, zalania, kradzieży lub dewastacji. W związku z tym, że ryzyko wystąpienia takich zdarzeń jest wysokie, pojawia się pytanie, jak zabezpieczyć mieszkanie pod wynajem. Jedynym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. W zależności od wyboru wariantu ochroną objęte mogą być mury, elementy konstrukcyjne, a także wyposażenie.

Przed czym chroni polisa mieszkaniowa?

Polisa mieszkaniowa powinna chronić głównie od pożaru, zalania, dewastacji, a także kradzieży z włamaniem. Warto pomyśleć również o wykupieniu ubezpieczenia assistance, w ramach którego uzyskuje się darmową pomoc ślusarza, elektryka, hydraulika lub innego fachowca. W przypadku nowych nieruchomości zaleca się zawieranie ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia została ustalona na postawie wartości rynkowej bądź rzeczywistej. Stare kamienice najlepiej ubezpieczać w wartości odtworzeniowej.

Zobacz również: Ubezpieczenie od powodzi – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie dla najemcy

Zakup ubezpieczenia powinni rozważyć również najemcy, czyli osoby korzystające z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu. Ubezpieczenie OC najemcy chroni użytkowników nieruchomości przed nieumyślnym zniszczeniem jej stałych elementów bądź ruchomości stanowiących wyposażenie. Zgodnie z przepisami prawa, osoba, która wyrządziła szkodę osobom trzecim, zobowiązana jest do jej naprawienia. Bez wykupionej polisy OC, najemca będzie musiał pokryć szkody wyrządzone w mieniu wynajmującego z własnej kieszeni. Aby uniknąć niepotrzebnych sporów i problemów, warto pomyśleć o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia.

Jak ubezpieczyć mieszkanie

Przed czym chroni OC mieszkania?

OC najemcy powinno chronić przede wszystkim przed takimi zdarzeniami jak szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, do których doszło z winy najemcy, a także kradzież z włamaniem. Wykupienie wariantu obejmującego kradzież z włamaniem pozwala uzyskać odszkodowanie zarówno za utracone mienie wynajmującego, jak i własne. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW mieszkania

Ubezpieczenie NNW pozwala uzyskać świadczenie pieniężne w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub śmierci najemcy. Koszt zakupu ubezpieczenia OC najemcy uzależniony jest od jego zakresu oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

Cena ubezpieczenia mieszkania

Średnia cena polisy obejmującej najważniejsze ryzyka wynosi około 200 zł. Przed wykupieniem polisy warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a w szczególności z wyłączeniami odpowiedzialności.