Jak ubezpieczyć dziecko?

Jak ubezpieczyć dziecko?

13 sierpnia, 2019 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Każdy rodzic, który pracuje oraz został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ma prawny obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia swoich dzieci. Ubezpieczenia dziecka wbrew pozorom nie jest trudne. Oto najważniejsze porady, dzięki którym ubezpieczenie dziecka przebiegnie szybko i bez zbędnych komplikacji.

Ubezpieczenie dziecka – jak się za to zabrać?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda osoba ubezpieczona musi w odpowiednim czasie poinformować swojego pracodawcę o członkach rodziny, którzy są uprawnieni do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W tej chwili rodzic, który nie zadba o zdrowotne ubezpieczenie dziecka, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, takimi jak m.in. grzywna. Na zgłoszenie informacji o ubezpieczeniu dziecka rodzic ma siedem dni, które liczy się od powstania okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia. Przepisy prawa wskazują zatem, że ubezpieczenie noworodka należy zatem zgłosić po tygodniu od jego przyjścia na świat. Ubezpieczenie dziecka przez rodziców możliwe jest aż do uzyskania przez niego pełnoletności, zaś jeśli się uczą, aż do 26 roku życia.

Z kolei jeżeli żaden z rodziców nie jest zatrudniony i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, wówczas ubezpieczenie dziecka mogą zapewnić dziadkowie. Jeżeli seniorzy nie mogą tego uczynić, wówczas kolejną możliwością jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia przez ośrodek pomocy społecznej (do momentu rozpoczęcia nauki). W momencie, gdy dziecko rozpocznie edukację, wtedy ubezpieczenie zapewni mu szkoła.

Ubezpieczenie dziecka

Ubezpieczenie noworodka

Aby zgłosić ubezpieczenie noworodka do ZUS, należy posiadać jego numer PESEL. Na wydanie tego numeru urząd stanu cywilnego ma 30 dni. Oznacza to, że w rzeczywistości nie zawsze da się zgłosić dziecko do ubezpieczenia w określonym ustawowo terminie 7 dni. Nie trzeba jednak się martwić. Gdyby
zaszła potrzeba skorzystania z opieki medycznej, to nie będzie z tym żadnego problemu. Wszystkie dzieci do ukończenia szóstego miesiąca życia mogą korzystać w Polsce z koniecznej opieki medycznej. W tym okresie dokumenty potwierdzające ubezpieczenie noworodka nie są niezbędne.

Ubezpieczenie dziecka NNW

Polisa na życie dla dziecka to rodzaj ubezpieczenia, który cieszy się coraz większą popularnością. Ubezpieczenie NNW dla dziecka, czyli Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to forma ochrony na okoliczność nieszczęśliwego wypadku, który dotknąłby ubezpieczone dziecko.

Taka polisa na życie dla dziecka zapewnia pomoc finansową w następujących okolicznościach:

  • śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku bądź wypadku komunikacyjnego,
  • poważna choroba – udar mózgu, zawał serca, nowotwór,
  • odmrożenia, oparzenia,
  • urazy narządów wewnętrznych,
  • urazy doznane w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź aktywności sportowej uprawianej przez dziecko – złamanie kończyny, uraz głowy itp.

Wielu rodzicom ubezpieczenia NNW są proponowane podczas szkolnych zebrań. Warto wiedzieć, że szkolne NNW to ubezpieczenie grupowe, w których uśrednione są sumy ubezpieczeń, zakres ochrony oraz oferowane cny. Przy wybieraniu indywidualnej polisy na życie dziecka wysokość składki będzie uzależniona od wybranego pakietu.