Jak napisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Jak napisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

9 grudnia, 2019 Wyłączono przez Krzysztof Polańczyk

Każda kolizja to ogromny stres dla wszystkich kierowców. Stłuczka, która wiąże się małymi stratami materialnymi, zawsze powinna być zakończona podpisaniem oświadczenia o kolizji drogowej.

Jak napisać oświadczenie o kolizji drogowej?

Aby stworzyć taki dokument, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Dzięki temu wszystkie formalności związane ze stłuczką zostaną załatwione szybko i sprawnie.

Kolizja drogowa a wypadek

W zdecydowanej większości kolizji oprócz uszkodzenia samochodu trzeba również liczyć się z otrzymaniem mandatu. Warto jednak wiedzieć o tym, że polskie prawo wskazuje, iż jeżeli sprawca kolizji oraz poszkodowany zgadzają się co do jej przebiegu, to wzywanie policjantów nie jest obowiązkowe. Jest to ogromne ułatwienie dla obojga stron, ponieważ zapewnia oszczędność czasu oraz nie naraża na niepotrzebny, dodatkowy stres.

Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z tego, czym jest stłuczka, a co jest już definiowane jako wypadek. Wypadek to zdarzenie, w którym są poszkodowani – ranni bądź zabici. Przy określaniu kategorii zdarzenia nie bierze się pod uwagę strat materialnych. Każdorazowo przy wypadku należy określić, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Zgodnie z polskimi przepisami, trzeba także sprawdzić, czy istniała możliwość uniknięcia zdarzenia lub potrącenia oraz czy pozostali kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego zachowywali się w sposób zgodny z prawem.

Stłuczka drogowa – co robić w takiej sytuacji?

Po każdej stłuczce trzeba zrobić zdjęcia oraz usunąć pojazdy z jezdni. Przy wykonywaniu zdjęć należy pamiętać o tym, aby widoczne były wszystkie uszkodzenia. Ponadto, sfotografować trzeba także inne elementy, które mogą być dowodami w sprawie – mowa tutaj o sygnalizatorach świetlnych, znakach drogowych, drzewach, słupach itd. Kolejna kwestia to spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jeśli nie zostanie ono spisane, to mogą być później problemy z uzyskaniem odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej.

Niektórzy sprawcy po ochłonięciu starają się zrzucić część winy na kierowcę poszkodowanego i wypierają się wcześniejszych ustaleń. O wiele lepiej zawrzeć jest w oświadczeniu więcej informacji niż o jedną za mało. W takim przypadku późniejsze dochodzenie swoich praw może być bardzo trudne i zakończyć się niepowodzeniem. W niektórych sytuacjach bardzo pomocna może okazać się policja – dotyczy to w szczególności takich przypadków, gdy sprawca kolizji chce zrzucić winę na poszkodowanego. Doświadczeni policjanci pomogą rozstrzygnąć spór oraz wydadzą stosowną opinię.

Kolizja drogowa – jak napisać oświadczenie?

Jak napisać oświadczenie o kolizji drogowej? To pytanie zadaje sobie bardzo wielu kierowców. W takim dokumencie powinno znajdować się zarówno oświadczenie sprawcy kolizji jak i poszkodowanego. Muszą znaleźć się tam następujące informacje:

  • dane osobowe osób, które brały udział w kolizji,
  • informacje o prawie jazdy sprawcy oraz poszkodowanego,
  • informacje o zakładzie ubezpieczeniowym sprawcy,
  • wyczerpujący opis zdarzenia,
  • szkic sytuacyjny,
  • podpisy uczestników stłuczki.