Jak działa ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka?

Jak działa ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka?

15 maja, 2020 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Ubezpieczenie dziecka – gdzie szukać polis

Narodziny dziecka to dla młodych rodziców z jednej strony ogromne przeżycie, a z drugiej spore wydatki. Skompletowanie wyprawki dla malucha wymaga dużych nakładów finansowych. Poza pomocą socjalną ze strony państwa w postaci tzw. becikowego rodzice mogą również liczyć na świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, jeśli mają wykupioną odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Tego rodzaju zdarzenia oferowane są przede wszystkim w ramach pracowniczych ubezpieczeń grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie.

Polisa grupowa zawierana jest przez zakład pracy i obejmuje zatrudnionych pracowników. Zwykle istnieje możliwość rozszerzenia ochrony również na partnera życiowego pracownika. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne. Zakres polis grupowych jest jednakowy dla całej ubezpieczonej grupy. Osoby, którym on nie odpowiada, mogą zdecydować się na zawarcie polisy indywidualnej, dostosowanej do własnych potrzeb.

Ubezpieczenie dziecka – karencje i inne cenne informacje

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego lub zawarcia polisy indywidualnej należy zwrócić uwagę na długość karencji. Jest to czas liczony od momentu zawarcia umowy, w którym świadczenia nie są wypłacane. Zazwyczaj okres karencji wynosi 9-10 miesięcy. Zdarza się, że w polisach grupowych jest krótszy i wynosi 6 miesięcy. Wynika to z tego, że w tego rodzaju produktach ryzyko rozkłada się na większą liczbę ubezpieczonych.

Wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Niektóre firmy ubezpieczeniowe decydują się wypłacać rodzicom świadczenia nie tylko z tytułu urodzenia dziecka, lecz również jego adoptowania. W tym wypadku adopcja jest traktowana na równi z naturalnymi narodzinami. Na dodatkowe pieniądze mogą też liczyć rodzice, których dzieci urodziły się w wyniku ciąży mnogiej. W takiej sytuacji suma ubezpieczenia może być nawet o 50% wyższa niż w przypadku ciąży pojedynczej. Wysokość świadczeń wypłacanych z tytułu urodzenia dziecka jest uzależniona od wybranego wariantu oraz sumy ubezpieczenia i wynosi od 600 zł do 1300 zł.

Jak przebiega wypłata świadczenia

Pieniądze za urodzenie dziecka wypłacane są na wniosek ubezpieczonego. Wnioski składać można w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej. W celu wypłaty świadczenia niezbędne jest dołączenie kserokopii bądź skanu aktu urodzenia dziecka, a także dokumentu weryfikującego tożsamość ubezpieczonego. Po uznaniu roszczenia pieniądze wypłacane są na konto bankowe klienta bądź przekazywane za pośrednictwem poczty. Czas rozpatrywania wniosku jest uzależniony od firmy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj jest to kilka dni. Okres oczekiwania na wypłatę środków może ulec wydłużeniu w przypadku występowania braków w dostarczonej dokumentacji.

Maksymalny czas rozpatrywania wniosku jest określony w OWU i wynosi zazwyczaj 30 dni. Decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia wysyłana jest do klienta w formie pisemnej lub elektronicznej i przysługuje od niej reklamacja (odwołanie). Towarzystwo ubezpieczeń zobowiązane jest do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 30 dni. Nie wywiązanie się z tego terminu skutkuje jej uznaniem.