Inkaso

11 maja, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest Inkaso?

W świecie bankowości i finansów transakcje przeprowadza się za pomocą poleceń zapłaty i inkasa. Te różne rodzaje instrumentów finansowych umożliwiają dokonywanie płatności za zakupione towary lub usługi (ubezpieczenia) poprzez obciążanie rachunku bankowego.

Płatnik przekazuje aktywa (np. pieniądze, weksle) do banku. Bank następnie płaci wierzycielowi w imieniu płatnika. Ta forma rozliczeń bezgotówkowych jest również stosowana w przypadku płatności podatkowych i innych opłat nałożonych przez rząd.