Gwarancja ubezpieczeniowa

20 lutego, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancje ubezpieczeniowe, które zabezpieczają ubezpieczonego przed ewentualnym wystąpieniem szkody lub beneficjenta przed niewykonaniem zobowiązania przez ubezpieczonego – wykonawcę. Są to ubezpieczeniami o dość wąskim spektrum zastosowania. Pierwotnie miały one stanowić alternatywę dla gwarancji bankowej.