Fundusz ubezpieczeniowy

10 czerwca, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest fundusz ubezpieczeniowy?

Fundusz ubezpieczeniowy to kwota rezerw technicznych zgromadzonych przez zakład ubezpieczeń. Zgodnie z prawem, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do utrzymywania funduszy ubezpieczeniowych na poziomie nie niższym niż trzy czwarte wszystkich zobowiązań.

Fundusz ubezpieczeniowy jest jednym z głównych źródeł płatności na rzecz osób ubezpieczonych lub ich beneficjentów i dlatego musi być utrzymywany na poziomie wystarczającym do zapewnienia terminowych płatności.