Fraud ubezpieczeniowy

15 lipca, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest fraud ubezpieczeniowy?

Oszustwo ubezpieczeniowe polega na celowym podaniu ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji w celu oszukania ubezpieczyciela.

Fraud ubezpieczeniowy może obejmować celowe działanie na szkodę firmy ubezpieczeniowej, np. podanie fałszywych informacji we wniosku ubezpieczeniowym w celu obniżenia składki. Może to skutkować: pewną formą korzyści lub płatności (która może być wyższa niż limity polisy) na rzecz ubezpieczonego, oskarżeniami karnymi przeciwko oszustowi, a w przypadku uznania go winnym przez sąd – wyrokiem karnym.