FLEXA

11 maja, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest ubezpieczenie FLEXA?

Rodzaj ubezpieczenia FLEXA przeznaczony jest dla właścicieli budynków i osób posiadających mienie. Produkt ten, oparty na zasadzie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, przeznaczony jest do ochrony budynków, mienia ruchomego i ich zawartości od czterech zdarzeń: pożaru budynku mieszkalnego, uderzenia pioruna w dach, wybuchu i katastrofy lotniczej.

W kreatywny sposób nazwa tego nowego produktu ubezpieczeniowego została utworzona z pierwszych liter wszystkich zdarzeń w języku angielskim: fire, lightning, explosion, aircraft crash landing. Punktem wyjścia były nazwy oparte na informacji, takie jak ABELARDO (wypadek) czy SANTA (burza śnieżna), a jednocześnie nawiązujące do nazw opartych na emocjach, takich jak MAGGIE (nadzieja). Dzięki FLEXA otrzymujemy pewność, że dom pozostanie bezpieczny.