EAR (Erection all risks)

12 czerwca, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Co to jest EAR (Erection all risks)?

Dzięki temu ubezpieczeniu można pokryć ryzyko związane z montażem i instalacją wykonywaną w zakładzie przez wykonawców lub podwykonawców.

Ubezpieczenie to zapewnia ubezpieczonemu ochronę przed odpowiedzialnością cywilną i szkodami majątkowymi, spowodowanymi jego własną decyzją lub zaniedbaniem, podczas montażu, testowania, rozruchu i przekazania do eksploatacji maszyn. Może ono obejmować szkody w mieniu (maszyny, wyposażenie zakładu, instalacje stałe) lub uszkodzenia ciała.