Droższe mandaty i ubezpieczenie w 2022 – jakie zmiany dla kierowców?

Droższe mandaty i ubezpieczenie w 2022 – jakie zmiany dla kierowców?

6 września, 2021 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

W najbliższym czasie polskich kierowców czekają spore zmiany – droższe mandaty i kary za brak polisy a także ubezpieczenia. Ma to związek z wejściem w życie znowelizowanych ustaw dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polski ustawodawca uzasadniał wprowadzenie nowych regulacji prawnych plagą karygodnych zachowań na drodze. W ramach walki z niebezpiecznymi i lekkomyślnymi zachowaniami na drodze już wkrótce zacznie obowiązywać m.in. nowy taryfikator mandatów. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, zmiany dla kierowców mają wejść w życie już 1 grudnia 2021 roku. Kolejne zmiany mają być wprowadzone na początku 2022 roku. Poniżej omawiamy wszystkie szczegóły.

Wyższe kary za brak ważnego OC

Polski ustawodawca proponuje wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwolą na udostępnianie podmiotom ubezpieczeniowym danych zgromadzonych w CEPiK a także dostosowanie taryfikacji w zależności od historii oraz wykroczeń popełnianych przez danego kierowcę w przeszłości. Firmy ubezpieczeniowe będą miały możliwość dostosowywania oferty cenowej dla danego klienta także pod względem posiadanych przez niego punktów karnych.

Przedstawiciele rządu wskazują, że nowe zasady będą pozytywne dla wszystkich tych kierowców, którzy postępują zgodnie z przepisami. Czy będzie to równoznaczne z tym, iż uczciwi kierowcy uzyskają od towarzystw ubezpieczeniowych niższe składki? Niestety, o tym w projekcie ustawy nie ma mowy.

Od nowego roku polscy kierowcy powinni także przygotować się na znacznie wyższe kary za brak ważnego OC. Jest to związane z podwyżką wynagrodzenia minimalnego, która jak co roku nastąpi 1 stycznia. W przypadku, gdy spóźnimy się z opłaceniem OC nawet o 1-3 dni, kara wyniesie 1200 złotych. Z kolei w przypadku opóźnienia wynoszącego od 4 do 14 dni kara grzywny będzie wynosiła aż 3000 złotych. Jeżeli OC nie zostanie opłacone dłużej, wtedy wysokość maksymalnej kary wyniesie 6000 złotych.

Zmiany w naliczaniu i kasowaniu punktów karnych

Punkty karne są przyznawane kierowcom z tytułu popełnienia rozmaitych wykroczeń drogowych. Do tej pory obowiązywała zasada zgodnie z którą punkty były automatycznie kasowane po upływie 12 miesięcy od momentu ich przyznania. W myśl nowych przepisów czas oczekiwania na usunięcie punktów karnych wydłuży się do 24 miesięcy od momentu zapłacenia mandatu.

Już wkrótce zmianie ulegną także wytyczne w zakresie nakładania punktów karnych. W chwili obecnej policjanci mają prawo do nałożenia jednorazowo maksymalnie 10 punktów za jedno wykroczenie, zaś już od grudnia 2021 roku funkcjonariusze będą mogli przyznać aż 15 punktów.

Zmiany dla kierowców – mandaty w górę

W związku z bardzo dużą liczbą tragicznych wypadków w ostatnim czasie, rząd zdecydował się także na znaczną podwyżkę maksymalnych kwot mandatów. Mianowicie: od grudnia 2021 roku górna granica wysokości mandatu wzrośnie do kwoty 5000 złotych. W przypadku, gdy dana osoba popełni kilka wykroczeń, wtedy mandat może osiągnąć kwotę nawet 6000 złotych.

Kolejna istotna zmiana w taryfikatorze mandatów dotyczy kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Od grudnia 2021 po przekroczeniu dozwolonej prędkości o 30 km/h – zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim, policjant będzie mógł nałożyć na nas mandat karny w wysokości 1500 złotych. Ponadto, gdy będzie to nasze kolejne wykroczenie tego typu, kwota mandatu będzie mogła wzrosnąć aż do 3000 złotych.

Zmiany będą dotyczyły także innych wykroczeń drogowych. W myśl nowych przepisów, maksymalna grzywna z tytułu popełnienia wykroczenia drogowego będzie mogła wynosić nawet 30 000 złotych. Przypomnijmy, że obecnie kwota ta wynosi 6 razy mniej – 5000 złotych.

Renty dla rodzin, które stracą bliskich w wypadku

Nowe przepisy określają także procedurę ubiegania się o uzyskanie renty przez rodziny, których bliscy stali się ofiarą przestępstw umyślnych. W ustawie jest mowa o tym, że dotyczy to rodzin, w których ofiara utrzymywała swoją rodzinę, przez co straciła ona swojego żywiciela. Aby rodzina mogła ubiegać się o rentę, prokurator będzie musiał złożyć wniosek do sądu karnego z prośbą o przesłanie odpisu prawomocnego wyroku do sądu cywilnego razem z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie renty dla osób, które utrzymywał zmarły.

Warto wiedzieć: Zniżki OC – od czego zależą i jak je uzyskać?

Następnie sądy cywilny będzie miał dwa tygodnie, aby podjąć decyzję o przyznaniu rodzinie tymczasowego świadczenia na opłacenie kosztów utrzymania. Co ważne, jego wysokość nie będzie mogła być niższa od połowy minimalnej emerytury. W tej chwili jest to 625 złotych miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane do czasu wydania przez sąd wyroku o przyznaniu renty. Świadczenie jak i renta będą całkowicie zwolnione z podatku dochodowego.

Prowadzisz bez prawa jazdy? Zapłacisz więcej

W nowych przepisach dotyczących ruchu drogowego zawarto także szereg zmian dotyczących sytuacji, w której prowadzi się samochód bez stosownych uprawnień. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, policjanci będą mogli nałożyć mandat w minimalnej wysokości 1000 złotych, areszt bądź karę ograniczenia wolności. Gdy dana osoba po raz kolejny usiądzie za kółkiem bez ważnego prawa jazdy, minimalna kara wyniesie 2000 złotych.