Dlaczego warto mieć ubezpieczenie garażu?

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie garażu?

20 sierpnia, 2019 Wyłączono przez Michał Wantuch

Przedmiot ubezpieczenia

Polisy ubezpieczeniowe na dom mogą obejmować nie tylko lokale mieszkalne, ale również ogrodzenia, budynki gospodarcze oraz garaże. Większość firm ubezpieczeniowych przyjmuje definicję, zgodnie z którą garaż to budynek trwale związany z gruntem, wyposażony w instalacje i urządzenia techniczne, przeznaczony do przechowywania pojazdów mechanicznych. Garaż może być częścią budynku mieszkalnego, znajdować się w bryle budynku niemieszkalnego lub stanowić samodzielny, wolnostojący obiekt budowlany. Nieruchomość ta powinna mieć również wydzielone przegrody budowlane (ściany), a także okna, drzwi, bramy wjazdowe i wyjazdowe. Warto wiedzieć, że garaże znajdujące się w bryle budynku mieszkalnego są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową i nie ma potrzeby opłacania dodatkowej składki w celu ubezpieczenia garażu. W przypadku pozostałych budynków należy dokupić odpowiednie rozszerzenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz firmy ubezpieczeniowej roczny koszt wynosi od 100 do 200 zł.

Jak ubezpieczyć garaż

Ubezpieczenie garażu – szeroki zakres ochrony

Wielu klientów firm ubezpieczających zastanawia się czym jest ubezpieczenie garażu. Otóż jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe wchodzące zazwyczaj w skład polisy na dom. Jego wykupienie pozwala na uzyskanie kompleksowej ochrony całego swojego mienia i uzyskanie odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych polisa zawarta w wariancie podstawowym obejmuje wszelkie zdarzenia losowe, takie jak upadek drzewa, a także szkody spowodowane przez czynniki atmosferyczne, tj. grad, burza, deszcz nawalny. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest nie tylko bryła budynku, ale również instalacje i urządzenia techniczne, armatura sanitarna i grzewcza, a także sterowniki stanowiące napęd drzwi lub bramy. Za opłatą dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony o kradzież z włamaniem, dewastację czy też wandalizm.

Ubezpieczenie garażu – najczęściej występujące wyłączenia

Przed wykupieniem polisy należy dowiedzieć się nie tylko co chroni ubezpieczenie garażu, ale również czego nie chroni. Należy podkreślić, że ubezpieczenie garażu nie chroni znajdującego się w nim samochodu. Przykładowo w w przypadku, gdy na budynek spadnie drzewo i dojdzie do zniszczenia jego konstrukcji oraz uszkodzenia auta, które było w nim zamknięte, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie tylko za garaż. Żeby uzyskać odszkodowanie za przechowywany w nim pojazd niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia autocasco. Wyłączeniem odpowiedzialności mogą zostać objęte także takie ruchomości jak sprzęt RTV, AGD, wyroby z metali szlachetnych, a także sprzęt budowlany. W związku z tym, że garaż to budynek trwale związany z gruntem przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być konstrukcje zbudowane z blachy, które nie mają fundamentów. Liczne wyłączenia sprawiają, że pojawia się pytanie czy warto ubezpieczyć garaż. Wydaje się, że tak. Za niewielką opłatą uzyskać można ochronę posiadanego mienia przed skutkami zdarzeń losowych.