Czym różni się agent ubezpieczeniowy od brokera ubezpieczeniowego?

Czym różni się agent ubezpieczeniowy od brokera ubezpieczeniowego?

25 kwietnia, 2022 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

W branży ubezpieczeniowej można wyróżnić wiele profesji, które każdego dnia dokładają wszelkich starań, by zapewnić klientom polisy odpowiadające ich potrzebom. Każdy z zawodów wyróżnia się określoną charakterystyką oraz ma konkretne zadania do wykonania. W poniższym artykule wyjaśniamy, kim jest broker ubezpieczeniowy oraz co należy do jego obowiązków. 

Broker ubezpieczeniowy – kim jest? 

Broker ubezpieczeniowy to zawód, który w chwili obecnej nie jest zbyt popularny, jednakże eksperci są przekonani, że wraz z upływem czasu jego rola będzie znacząco rosła. Warto wskazać podstawową różnicę pomiędzy tradycyjnym agentem ubezpieczeniowym a brokerem. Tego pierwszego zatrudnia firma ubezpieczeniowa i reprezentuje on jej interesy, z kolei broker jest zatrudniony w firmie brokerskiej. 

Broker ubezpieczeniowy jest osobą pośredniczącą między klientem a firmą ubezpieczeniową. Przysługuje mu pełnomocnictwa od klienta (może nim być zarówno osoba fizyczna, firma jak i instytucja publiczna). Broker działa w imieniu oraz na rzecz swojego klienta. Każdego dnia dokłada wszelkich starań, by zagwarantować klientowi usługi na możliwie wysokim poziomie. Z kolei dla agentów priorytetem jest również zabezpieczenie interesów reprezentowanej przez nich firmy ubezpieczeniowej. 

Oprogramowanie do sprzedaży ubezpieczeń

Czym różni się broker od agenta ubezpieczeniowego? 

Podstawowa różnica pomiędzy brokerem a agentem ubezpieczeniowym polega na tym, że broker reprezentuje interesy klienta, a nie firmy ubezpieczeniowej. Do najważniejszych obowiązków brokerów ubezpieczeniowych zaliczamy: 

  • przedstawianie klientom różnych ofert od poszczególnych firm ubezpieczeniowych działających na rynku, 
  • wsparcie merytoryczne w zakresie wyboru najbardziej atrakcyjnego ubezpieczenia w danej firmie ubezpieczeniowej, 
  • załatwianie spraw formalnych z daną firmą ubezpieczeniową wraz z podpisaniem polisy w imieniu klienta (w przypadku posiadania pełnomocnictwa),
  • branie udziału w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody). 

Broker ubezpieczeniowy – jak nim zostać? 

Jeszcze do niedawna wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem pracy jako broker ubezpieczeniowy musiały zdać specjalny test organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego na brokera ubezpieczeniowego. W tej chwili wytyczne są nieco inne. Z omawianego obowiązku zostały zwolnione osoby, które posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej oraz absolwenci studiów o kierunku, którego zakres tematyczny pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi oraz ci, którzy odbyli pisemne egzaminy w trakcie nauczania. Wszystkie pozostałe osoby w dalszym ciągu muszą zdawać państwowe testy w KNF, a dodatkowo by przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych trzeba posiadać minimum dwuletni staż pracy w tej branży. 

Warto wiedzieć: Jak wygląda szkolenie na agenta Ubezpieczeniowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, broker nie może pracować dla żadnej z firm ubezpieczeniowych, zaś po spełnieniu wymagań oraz zdaniu egzaminu ma praw do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na prowadzenie działalności brokerskiej. Ostatnim etapem jest uruchomienie działalności gospodarczej. 

Broker i agent ubezpieczeniowy – podobieństwa 

Zarówno broker jak i agent ubezpieczeniowy działają w branży ubezpieczeniowej. Do ich obowiązków należy pośredniczenie między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym w trakcie zawierania umów. Obaj specjaliści powinni być uczciwi i odpowiedzialni. Obie profesje zalicza się do grona zawodów zaufania społecznego i mogą podlegać kontroli. Organem, który kontroluje pracę brokerów i agentów ubezpieczeniowych, jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

Zarobki brokerów ubezpieczeniowych 

Wysokość zarobków brokerów ubezpieczeniowych uzależniona jest przede wszystkim od liczby umów ubezpieczeniowych, w których uczestniczą. Im jest ich więcej, tym większa jest suma prowizji, a co za tym idzie – zarobki. Zazwyczaj wynagrodzenia brokerów w sposób znaczący przekraczają średnią krajową. Doświadczeni brokerzy mogą pochwalić się szeroką liczbą stałych klientów, dzięki czemu zarabiają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. 

Oferty pracy dla brokerów ubezpieczeniowych – gdzie ich szukać? 

Broker ubezpieczeniowy może zostać zatrudniony przez wyspecjalizowane firmy brokerskie. Drugą z możliwości jest założenie własnej działalności gospodarczej. Profesja ta jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie boją się ryzyka i są pewne, że odniosą sukces. Rozwój przedsiębiorczości i świadomości społeczeństwa powoduje, że zapotrzebowanie na pracę brokerów dynamicznie wzrasta. Ogłoszenia o pracę dla brokerów ubezpieczeniowych można znaleźć na stronach poszczególnych firm a także dedykowanych portalach ogłoszeniowych.