Co to jest karencja ubezpieczeniowa? Okres karencji i zasady

Co to jest karencja ubezpieczeniowa? Okres karencji i zasady

21 lipca, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

W umowach dotyczących polis ubezpieczeniowych często zawierane są informacje dotyczące wszelkiego rodzaju karencji. Wielu klientów nie posiada na ten temat wiedzy, co często prowadzi do nieporozumień oraz wątpliwości. Czym są karencje i dlaczego się je stosuje? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule

Co to jest karencja i ile wynosi?

Ubezpieczenia zdrowotne wielokrotnie są objęte okresem karencji. Czym dokładnie jest karencja? Jest to określenie dla okresu po zawarciu umowy polisy, w trakcie którego ubezpieczyciel nie udziela ochrony bądź jest ona świadczona w ograniczonym zakresie. W większości przypadków okres karencji wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Co dokładnie oznacza karencja w praktyce?

Powoduje ona, że w tym okresie klient nie będzie mógł korzystać ze świadczeń, za które płaci swoją składkę. Istnieją jednak od tej zasady określone wyjątki. Na przykład usługi stomatologiczne oraz opieka dla kobiet ciężarnych – tam okres karencji bywa jeszcze dłuższy i wynosi czasem nawet od 8 do 12 miesięcy. Gdzie szukać informacji o długości okresu karencji? Można znaleźć ją w dokumencie o nazwie OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zachęcamy, aby przed podpisaniem umowy ubezpieczenia dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz w szczególny sposób zweryfikować długość karencji.

W jakim celu firmy ubezpieczeniowe stosują karencję?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują okres karencji w ubezpieczeniach, ponieważ w ten sposób mogą uchronić się przed potencjalnymi próbami wyłudzania świadczeń. Głównie przez osoby, które dopiero co wykupiły ubezpieczenie. Mogłoby na przykład zdarzyć się, że klient wykupi ubezpieczenie zdrowotne, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że stan jego zdrowia jest bardzo ciężki. Przez co musiałby ponieść bardzo wysokie koszty usług medycznych.

Zawsze musi minąć określony czas, aby móc otrzymać świadczenie z tytułu ubezpieczenia. W okresie karencji towarzystwo ubezpieczeniowe świadczy swoje usługi w ograniczonym zakresie bądź nie świadczy ich wcale. Oznacza to, że decyzję o zakupie polisy warto podjąć odpowiednio wcześniej. A nie w dniu, w którym przydarzy nam się coś przykrego.

Karencja ubezpieczeniowa

W których polisach stosowana jest karencja?

Warto wiedzieć, że w ramach karencji nie są obejmowane wszystkie zdarzenia objęte danym ubezpieczeniem. Zazwyczaj karencja nie dotyczy przede wszystkim śmierci poniesionej na skutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie z tego tytułu jest wypłacane na podstawie ochrony tymczasowej. Prawo do ochrony tymczasowej otrzymujemy już następnego dnia po zawarciu umowy i przysługuje nam ono aż do momentu rozpoczęcia okresu ochrony właściwej. Ten okres rozpoczyna się zaraz po upływie okresu karencji.

Warto wiedzieć: Czym są zielone tablice rejestracyjne

Poniżej omawiamy, w jaki sposób towarzystwa regulują kwestię karencji w poszczególnych rodzajach polis:

Polisa na życie

Karencja jest tutaj stosowana przede wszystkim w celu zapobiegnięcia zjawisku wyłudzenia odszkodowań przez klientów. Tych, którzy chcą ubezpieczyć się z powodu zachorowania na groźne schorzenie bądź planują popełnić samobójstwo. W PZU świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego nie jest wypłacane, jeżeli popełnił on samobójstwo szybciej niż 2 lata po zawarciu umowy. 

Polisa majątkowa, np. ubezpieczenie domu lub mieszkania. 

Dzięki karencji można zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której z powodu zagrożenia burzą bądź powodzią ludzie decydują się na ubezpieczenie swoich majątków. W większości towarzystw ochrona ubezpieczeniowa na okoliczność powodzi zaczyna obowiązywać dopiero 30 dni od pierwszego dnia okresu ochrony. 

Ubezpieczenie zdrowotne obejmujące specyficzne zdarzenia, np. zawał serca, udar mózgu. 

Karencja wynosi tutaj minimum 60 dni. Dzięki temu pacjenci, którzy wiedzą, że ich stan zdrowia jest zły, nie otrzymają środków, gdy podpiszą umowę ubezpieczenia krótko przed pogorszeniem stanu zdrowia. 

Czy istnieje ubezpieczenie bez karencji?

Sporo osób zastanawia się nad tym, czy istnieje ubezpieczenie bez karencji. Okazuje się, że tego typu polisy istnieją i jest ich całkiem sporo. Ubezpieczenia bez karencji dotyczą przede wszystkim polis grupowych zawieranych przez zakłady pracy, gdzie ryzyko rozkłada się na wielu klientów. Drugi przypadek, w którym w ubezpieczeniu nie ma karencji, to sytuacja, w której dochodzi do przeniesienia polisy od innego ubezpieczyciela.