Cedent

25 maja, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Kim jest cedent?

Cedent to osoba, która wystawia dokument cesji ubezpieczenia – to także jest dodatkowo definiowane jako „cesja ubezpieczeniowa”. Tutaj prościej: to osoba, która podpisuje umowę ubezpieczenia na swój rachunek i płaci składki.

Jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na rzecz innego podmiotu (cesjonariusza). Cedent może być również bankiem, leasingodawcą bądź inną instytucją finansową.