Kategoria: G

1 maja, 2021 Wyłączono

Gwarant

przez Piotr Zalewski

Firma ubezpieczeniowa, która gwarantuje zobowiązania niewypłacalnych instytucji finansowych, głównie poprzez dokonywanie płatności na rzecz wierzycieli. Inaczej poręczyciel.

20 lutego, 2021 Wyłączono

Gwarancja ubezpieczeniowa

przez Piotr Zalewski

Gwarancje ubezpieczeniowe, które zabezpieczają ubezpieczonego przed ewentualnym wystąpieniem szkody lub beneficjenta przed niewykonaniem zobowiązania przez ubezpieczonego – wykonawcę.

5 stycznia, 2021 Wyłączono

Grupowe ubezpieczenia

przez Piotr Zalewski

Grupowe ubezpieczenia to opłacalny sposób na objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym, na życie lub wypadkowym w czasie ich pracy.