Kategoria: E

12 czerwca, 2021 Wyłączono

EAR (Erection all risks)

przez Piotr Zalewski

Dzięki temu ubezpieczeniu można pokryć ryzyko związane z montażem i instalacją wykonywaną w zakładzie przez wykonawców lub podwykonawców.

2 czerwca, 2021 Wyłączono

Ekspiracja ubezpieczenia

przez Piotr Zalewski

Czym jest ekspiracja ubezpieczenia? Ekspiracja ubezpieczenia oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia lub wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Data wygaśnięcia jest zazwyczaj określona w polisie…

11 maja, 2021 Wyłączono

EKUZ

przez Piotr Zalewski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest bezpłatnym dokumentem wydawanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dla osób, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. Dzięki EKUZ można bezpłatnie korzystać z podstawowych usług medycznych w placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.