Kategoria: A

28 maja, 2021 Wyłączono

Automatyczne wznowienie

przez Piotr Zalewski

Firma ubezpieczeniowa co roku wysyła właścicielowi pojazdu biuletyn przypominający o konieczności odnowienia ubezpieczenia OC. Zawiera on informacje o tym, jak załatwić odnowienie polisy przez Internet lub telefonicznie, a także przypomina, ile czasu pozostało do jej wygaśnięcia.

20 maja, 2021 Wyłączono

Aktuariusz

przez Piotr Zalewski

Aktuariusz bada i przetwarza informacje o ryzyku rynkowym, określa wielkość składek z tytułu umów ubezpieczeniowych, oblicza rezerwy aktuarialne oraz przygotowuje zestawienia śmiertelności

10 maja, 2021 Wyłączono

Agent ubezpieczeniowy

przez Piotr Zalewski

W ramach działalności gospodarczej agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń. Agenci ubezpieczeniowi…

17 kwietnia, 2021 Wyłączono

Agencja ubezpieczeniowa

przez Piotr Zalewski

Agencja ubezpieczeniowa pełni rolę pośrednika w zawieraniu umów ubezpieczeniowych pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Podstawą prawną stosunków między agencją ubezpieczeniową, nią a klientem jest umowa ubezpieczeniowa, która staje się skuteczna po spełnieniu wszystkich określonych w niej warunków.

23 marca, 2021 Wyłączono

Alokacja składki

przez Piotr Zalewski

Alokacja składki to koncepcja ubezpieczenia, w której część składki ubezpieczeniowej jest inwestowana przez TU w celu zwiększenia kapitału i gromadzenia oszczędności na rachunek ubezpieczonego.

14 marca, 2021 Wyłączono

Autocasco

przez Piotr Zalewski

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie samochodu, które chroni przed stratami finansowymi w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu, niezależnie od tego, czy było to przypadkowe, czy spowodowane przez kogoś innego.

9 marca, 2021 Wyłączono

All risks

przez Piotr Zalewski

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (często nazywane skrótowo „all risks”) to szeroki zakres ubezpieczenia, które chroni przed wszystkimi możliwymi rodzajami ryzyka. Przy wyborze ubezpieczyciela należy dokładnie spytać, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem.

26 lutego, 2021 Wyłączono

Amortyzacja części

przez Piotr Zalewski

Czym jest amortyzacja części? Często kwota, jaką trzeba zapłacić za naprawę samochodu, nie odpowiada wartości szkód powstałych w wyniku wypadku…

12 lutego, 2021 Wyłączono

Assistance

przez Piotr Zalewski

Assistance to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ubezpieczającemu pomoc w nagłych wypadkach. Może to obejmować pomoc techniczną, pomoc medyczną i pomoc prawną.