Casco

13 maja, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Co to jest casco?

Casco to tzw. „all risk coverage”, wykupywane na wzór pakietowy, dające bezpośrednią ochronę ubezpieczeniową posiadaczowi pojazdu przed szkodami i stanowiące pakiet dodatkowy do ubezpieczenia OC. Jest to kompleksowe ubezpieczenie zapewniające ochronę odpowiedzialności posiadacza pojazdu za szkody mienia oraz innych osób.