Alokacja składki

23 marca, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest alokacja składki?

Alokacja składki to koncepcja ubezpieczenia, w której część składki ubezpieczeniowej jest inwestowana przez TU w celu zwiększenia kapitału i gromadzenia oszczędności na rachunek ubezpieczonego.

Inwestor może wpływać na decyzje dotyczące dalszego lokowania instrumentów przez TU, uczestnicząc we wszystkich decyzjach dotyczących alokacji inwestycji oraz wybierając rodzaje i warunki inwestycji. Strategia jest wybierana przed rozpoczęciem okresu i pozostaje niezmienna w jego trakcie.