All risks

9 marca, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Czym jest ubezpieczenie all risks?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (często nazywane skrótowo „all risks”) to szeroki zakres ubezpieczenia, które chroni przed wszystkimi możliwymi rodzajami ryzyka. Przy wyborze ubezpieczyciela należy dokładnie spytać, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem. Jeśli klient podpisze umowę z firmą, a po zgłoszeniu roszczeń okaże się, że są one nieprawidłowe, wówczas klient nie ma możliwości zwrócenia się o pomoc.