Aktuariusz

20 maja, 2021 Wyłączono przez Piotr Zalewski

Kim jest aktuariusz?

Aktuariusz bada i przetwarza informacje o ryzyku rynkowym, określa wielkość składek z tytułu umów ubezpieczeniowych, oblicza rezerwy aktuarialne oraz przygotowuje zestawienia śmiertelności. Badanie przez aktuariusza informacji o ryzyku rynkowym, obejmujące konstruowanie różnych modeli, jest ważne dla określenia dokładności przyszłej sytuacji finansowej firmy, a także dla podejmowania decyzji o alokacji zasobów i uwzględniania przewidywanych przyszłych kosztów.