aktualności

Aktualności 7 listopada 2016

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.236) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu obsługi konta wirtualnego w kartotece agenta i podmiotu (m.in. formularz administracyjny, masowe generowanie numerów kont, numer konta w kartotekach, wykazach oraz korespondencji seryjnej, import przepływów i wpłat przelewowych oparty o konto wirtualne),
 • zmiana w module dziennika poczty (możliwość przypisania wielu podkładek towarzystw dla poczty wychodzącej do towarzystwa),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 4 października 2016 (aktualności 13, 18, 28 października 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.235) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • poprawka w produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji/polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • dodanie modułu dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej,
 • zmiany w module fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 października 2016):

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu polisowania on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie autonumerowania poczty przychodzącej oraz rozszerzenie zakresu danych modułu dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej,
 • dodanie możliwości włączenia powiadomienia o niezamkniętych komunikatach użytkownika podczas uruchomienia programu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 października 2016):

 • zmiany w module dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej:
  • dodanie powiązania podkładki agenta lub towarzystwa,
  • dodanie powiązania kartoteki podmiotu,
  • dodanie możliwości wygenerowania korespondencji seryjnej,
 • rozszerzenie zakresu danych na wykazie faktur,
 • poprawka w module słowników programu,
 • poprawka w module agentów,
 • poprawka w module faktur,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (28 października 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 7 lipca 2016 (aktualizacja 26 lipca, 5 i 12 sierpnia, 8 września 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.234) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie korespondencji seryjnej dla potwierdzenia rejestracji agenta w module zgłoszeń,
 • zmiany oraz poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • wprowadzenie jednego okna parametrów funkcji generującej faktury, wprowadzenie zapisu ostatnich użytych parametrów,
 • dodanie możliwości zapisywania ustawień połączeń do wielu baz danych,
 • optymalizacja funkcji dodającej wykaz uznań do synchronizacji,
 • optymalizacja bazy danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (26 lipca 2016):

 • optymalizacja funkcji programu,
 • poprawki w funkcjach statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie funkcji weryfikującej dokumenty do pobrania w synchronizacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 sierpnia 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie korespondencji seryjnej dla wykazu rozliczeniowego według ryzyk,
 • dodanie możliwości ustalenia poziomu wyrównawczego w szablonie prowizyjnym oraz z poziomu analizy prowizji,
 • dodanie naliczenia prowizji wyrównawczej dla naliczonych prowizji,
 • dodanie możliwości określania wysokości prowizji agenta w odniesieniu do agenta nadrzędnego w drabince,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2016):

 • dodanie pola towarzystwa do korespondencji seryjnej dla kartoteki potwierdzenia rejestracji agenta,
 • poprawka zapisu poziomów uzupełniających z poziomu analizy prowizji,
 • zmiany w formularzu edycji szablonów prowizyjnych agenta,
 • poprawka w statement'cie importu wpłat przelewowych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 maja 2016 (aktualizacja 31 maja 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.233) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • dodanie możliwości importu dokumentu oraz dodania komunikatu do nowej (nie zapisanej) kartoteki podmiotu i pojazdu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 maja 2016):

 • dodanie możliwości określania domyślnego wydruku polisy w serwisie on-line towarzystwa MTU,
 • dodanie opcji wznowienia polisy dla wybranych kreatorów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dodanie możliwości cofnięcia operacji w module importu wpłat przelewowych,
 • dodanie filtrowania wykazu pozycji w module importu wpłat przelewowych,
 • poprawa funkcji ustawiającej daty rat na kartotece polisy,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 11 maja 2016

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.232) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
 • nowy formularz edycji pojazdu, wraz z nowym zintegrowanym mechanizmem zaciągania danych z dowodu i słowników Info-Ekspert i Eurotax,
 • nowy formularz pojazdu w module wniosku/wydruku,
 • zmiany/poprawki w ramach modułu statement'u prowizyjnego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • nowa funkcja modułu analizy, zapisująca poziomy uzupełniające w szablonach okresu analizy,
 • dodane pole "rodzaj umowy zlecenia" w kartotece agenta,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • poprawka w funkcji testu operacji zmiany przypisu,
 • poprawka w module zarządzania licencjami agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość