aktualności

Aktualności 10 listopada 2017, aktualizacja 13, 14, 15, 16 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.249) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie danych teleadresowych do danych podmiotu w module korespondencji seryjnej,
 • dodanie możliwości dopisania nowych pozycji do wystawionej faktury zakupowej w module fakturowania programu partnerskiego (w przypadku tego samego nabywcy i tego samego dnia wystawienia),
 • rozszerzenie zakresu testu danych podmiotu będącego osobą fizyczną w ramach formularza kalkulacji (2017) o test poprawności dla pól nazwiska i imienia,
 • zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
 • poprawka w module korespondencji seryjnej dla wykazów akwizycji wznowień i akwizycji rat,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 listopada 2017):

 • poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
 • poprawki na formularzu kartoteki agenta.

Dodatki (14 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (15 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (16 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • zmiany na formularzu zgłaszania błędów kalkulacji,
 • zmiany i poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
 • usunięcie możliwości otwarcia nowej kalkulacji w poprzedniej wersji modułu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • zmiany na formularzu kalkulacji (2017).

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 31 października 2017, aktualizacja 3 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.248) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie kreatora konta programu partnerskiego podmiotu,
 • dodanie zakładki informacji o koncie programu partnerskiego w kartotece podmiotu,
 • dodanie możliwości wklejenia danych ze schowka na formularzu zakresu danych do filtrowania dla warunków z operatorem równy/różny w zakresie,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w module korespondencji seryjnej polegające na weryfikacji zgody podmiotu na przesyłanie informacji,
 • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji składki oraz na formularzu kalkulacji składki (2017),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 października 2017):

 • poprawka w module filtrowania.

Dodatki (3 listopada 2017):

 • optymalizacja wywołań serwisów kalkulacji towarzystw,
 • rozszerzenie funkcjonalności modułu programu partnerskiego podmiotu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 października 2017, aktualizacja 11, 13, 19, 27 października 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.247) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +) (produkt dostępny w nowej kalkulacji),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • optymalizacja procesu multikalkulacji on-line,
 • dodanie możliwości chwilowego wyłączenia podglądu wysokości prowizji na formularzu kalkulacji (2017),
 • zmiana w obsłudze kroków kreatora kalkulacji (2017),
 • poprawki w module sms,
 • poprawki w module zgłoszeń agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 października 2017):

 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (13 października 2017):

 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
 • zmiany/poprawki na formularzu kalkulacji składki (2017).

Dodatki (19 października 2017):

 • dodanie wykazu uprawnień agentów,
 • dodanie ograniczenia zakresu wprowadzanych wartości dat (od 1 stycznia 1900 do 31 grudnia 2099),
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
 • optymalizacja wykazu ofert formularza kalkulacji (2017),
 • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji (2017),
 • poprawka w funkcji generującej polisę na podstawie kalkulacji (2017),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (27 października 2017):

 • dodanie wydruku blankietu przelewu bez względu na rodzaj metody płatności w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • dodanie możliwości szczegółowej edycji rozkładu płatności na wykazie ofert kalkulacji (2017),
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GENERALI M+,
 • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji,
 • zmiany w funkcji tworzącej kartotekę polisy na podstawie polisy wznawianej.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 6 września 2017, aktulizacja 19 września 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.246) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie do kartoteki polisy informacji o kredytowaniu składki polisy w przypadku płatności przelewowej,
 • optymalizacja modułu kalkulacji,
 • zmiany zakresu danych pojazdu formularza kalkulacji składki (2017),
 • zmiany w module fakturowania (dodanie zabezpieczenia dotyczącego ustawień autonumeracji),
 • poprawka w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawka w module obsługi plików dokumentów,
 • poprawka bezpieczeństwa w module ustawień połączeń z bazą danych,
 • poprawka w funkcjonalności korespondencji seryjnej dla modułu statement'u prowizyjnego,
 • poprawka w raporcie rozliczeniowym "TUW Karta rozliczenia akwizycji",
 • usunięcie pola miejsca urodzenia z kartoteki podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 września 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa MTU,
 • udostępnienie nowej wersji modułu zgłoszeń agentów,
 • optymalizacja nowej wersji kalkulatora składek,
 • zmiany w module wniosku i polisowania,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 8 sierpnia 2017, aktualizacja 11, 14, 21 sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.245) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w module plików dokumentów w ramach serwera wewnętrznego i zewnętrznego (reorganizacja struktury dyskowej, w której przechowywane są pliki)
 • dodanie możliwości utworzenia nowej kalkulacji (tylko 2017) na podstawie kalkulacji wybranej na formularzu wykazu kalkulacji,
 • dodanie możliwości wybrania druku dodatkowego towarzystwa nadrzędnego/podrzędnego na formularzu wniosku (dotyczy łączenia towarzystw),
 • zmiany na formularzu kalkulacji,
  • dodanie możliwości przejścia do uzupełnienia danych wniosku oraz wydruku polisy w nowej kalkulacji (2017),
  • dodanie kodu PKD dla podmiotów będących osobami prawnymi,
  • zmiany w obsłudze danych dotyczących historii ubezpieczenia dla ryzyk,
  • zmiany w wyglądzie parametrów grup ryzyk oferty na formularzu kalkulacji,
 • poprawka obsługi korespondencji seryjnej dla pozycji statement'ów prowizyjnych,
 • poprawka w funkcji wydzielenia danych synchronizacyjnych (dodanie brakujących zakresów danych, optymalizacja wydzielenia plików dokumentów),
 • poprawka w funkcji kopiowania danych pomiędzy bazami,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 sierpnia 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • optymalizacja zarządzania danymi autoryzacyjnymi serwisów on-line kalkulacji i polisowania,
 • poprawki działania formularza danych podmiotów modułu kalkulacji jednoproduktowych.

Dodatki (14 sierpnia 2017):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (21 sierpnia 2017):

 • poprawka w module wniosku i wydruku polisy,
 • poprawka wydzielenia danych do pliku w module synchronizacji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
 • serwis plików dokumentów.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość