aktualności

Aktualności 21 maja 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.20) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Dodanie możliwości zaznaczenia kalkulacji szczegółowej jako wybranej dla klienta oferty, informacja o wybranej ofercie dodana została również na wykazie kalkulacji.
 • Zestaw zbiorczych poprawek.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 14 maja 2008

Zostały rozpoczęte prace nad szablonami kalkulacji nowych taryf PZU obowiązujących od 1 czerwca 2008.

Ponieważ nowe taryfy znacznie odbiegają od obecnie obowiązujących, szablony zostaną umieszczone w serwisie aktualizacyjnym w godzinach wieczornych 31 maja 2008 i zastąpią one stare szablony, w skutek czego nie będzie możliwości kalkulowania składki na 1 czerwca i później w maju.

Aktualności 12 maja 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.19) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Rozszerzenie mechanizmu reguł silnika kalkulacji oraz interakcji pomiędzy korektami.
 • Modyfikacja mechanizmu naliczania składki dotycząca grup korekt.
 • Poprawa mechanizmu generowania błędów kalkulacji.
 • Zestaw zbiorczych poprawek.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 8 maja 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.18) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Rozszerzenie mechanizmu interakcji pomiędzy korektami; dodanie interakcji po zmianie wartości współczynnika korekty.
 • Dodanie mechanizmu ograniczeń wysokości składki, zastępującego mechanizm składek minimalnych.
 • Dodanie możliwości tworzenia grup korekt, których sumy wartości współczynników podlegają ograniczeniom.
 • Dodanie parametru rozszerzenie terytorialnego dla ryzyka AC w zakładce danych dla ryzyk.
 • Poprawa mechanizmu naliczania składki wyjściowej, podstawowej i końcowej.
 • Poprawa mechanizmu generowania błędów kalkulacji.
 • Poprawa wyświetlania komunikatów o wykluczeniu kalkulacji dla ryzyk.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 24 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.17) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Poprawa struktur bazy danych (MySQL).
 • Dodanie informacji o wysokości składki wyjściowej (bazowej).
 • Dodanie nowego rodzaju korekty (rozszerzające możliwości silnika kalkulacji składki).

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Subskrybuj zawartość