aktualności

Aktualności 12 czerwca 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.22) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Modyfikacja wyświetlania listy korekt (poprawa wyświetlania wartości współczynników korekt).

W dniu dzisiejszym udostępnione zostały szablony AC i OC PZU z automatyczną analizą klasy pojazdu uzależnioną od marki i modelu pojazdu, okresu eksploatacji, strefy (dotyczy wybranych marek i modeli), zwyżki/zniżki za przebieg ubezpieczenia (Bonus-Malus/WIS).

UWAGA!
Ze względu na stopień zróżnicowania wartości współczynników dla klas pojazdów szablony AC i OC PZU mają duży rozmiar, przez co mogą się dłużej pobierać i zapisywać do bazy danych.

Aktualności 3 czerwca 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.21) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Dodanie parametru określającego czy przedmiot ubezpieczenia (pojazd) jest przedmiotem umowy leasingowej (zakładka danych przedmiotu ubezpieczenia).
 • Zestaw zmian związanych ze zmianami w kalkulacji OC wprowadzonymi przez PZU:
  • silnik kalkulacji: dodana możliwość określenia stawki wyjściowej OC na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia (pojazdu),
  • silnik kalkulacji: dodana możliwość określenia przebiegu ubezpieczenia dla różnych ryzyk w ramach szablonu kalkulacji,
  • silnik kalkulacji: dodany nowy rodzaj korekty, która nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość składki,
  • silnik kalkulacji: dodanie nowych fukncji w systemie interakcji korekt i zakresów ubezpieczenia,
  • silnik kalkulacji: dodanie mechanizmu wymaganych danych dodatkowych,
  • formularz danych kalkulacji: przystosowanie do nowej funkcjonalności.
 • Zestaw zbiorczych poprawek.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 2 czerwca 2008

Z przyczyn technicznych nowe szablony PZU obowiązujące od czerwca, zostaną udostępnione w dniu jutrzejszym.

Przepraszamy.

Aktualności 21 maja 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.20) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Dodanie możliwości zaznaczenia kalkulacji szczegółowej jako wybranej dla klienta oferty, informacja o wybranej ofercie dodana została również na wykazie kalkulacji.
 • Zestaw zbiorczych poprawek.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 14 maja 2008

Zostały rozpoczęte prace nad szablonami kalkulacji nowych taryf PZU obowiązujących od 1 czerwca 2008.

Ponieważ nowe taryfy znacznie odbiegają od obecnie obowiązujących, szablony zostaną umieszczone w serwisie aktualizacyjnym w godzinach wieczornych 31 maja 2008 i zastąpią one stare szablony, w skutek czego nie będzie możliwości kalkulowania składki na 1 czerwca i później w maju.

Subskrybuj zawartość