aktualności

Aktualności 9 stycznia 2019, aktualizacja 14, 21, 23 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.0) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • migracja programu na platformę .NET 4.6.1,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • optymalizacja zarządzania zasobami pamięci na wykazach,
 • dodanie wiersza automatycznego filtra na wykazach,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (9 stycznia 2019):

 • aktualizacja kolejności asynchronicznych wywołań serwisów towarzystw w kalkulacji składki,
 • poprawka błędu dostępu do pliku występującego podczas skanowania dokumentów,
 • poprawka błędu komunikacji z serwisem aktualizacyjnymi.

Dodatki (14 stycznia 2019):

 • dodanie wyszukiwania podmiotów w bazę centrali dla kalkulacji jednoproduktowych,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • poprawka błędu wyświetlania wykazu druków dodatkowych oraz wykazu załączników na kartotece polisy.

Dodatki (21 stycznia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • dodanie pola poprzednie nazwisko na formularzu kartoteki agenta,
 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • poprawka dotycząca danych firmowych na raportach dla wykazów rozliczeniowych.

Dodatki (23 stycznia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • dodanie pola numeru RAU na formularzu kartoteki firmy (dane dostępne na wykazie oraz w korespondencji seryjnej).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 22 listopada 2018, aktualizacja 5, 11 grudnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.267) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie bezpiecznego zdalnego resetu hasła operatora,
 • dodanie wykazu logów serwisów kalkulacji i polisowania on-line (funkcja dostępna dla central),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w mechanizmach naliczania i synchronizacji punktów programu partnerskiego dla klientów,
 • zmiany w module silnika kalkulacji (rozszerzenie zakresu testów danych wstępnych),
 • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
 • modernizacja obsługi serwisów kalkulacji i polisowania on-line,
 • poprawka w funkcji rozksięgowania automatycznego z tolerancją w module statementów prowizyjnych,
 • poprawka błędu importu słowników towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 grudnia 2018):

 • poprawa błędu krytycznego komunikacji z usługami programu partnerskiego,
 • poprawka mapowania danych podpinanych z bazy do kalkulacji składki,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany w module wniosku/polisowania,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (JUPITER).

Dodatki (11 grudnia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie funkcji formatowania pól danych dat w korespondencji seryjnej,
 • poprawka w funkcji importującej dane podmiotu z kartoteki do formularza kalkulacji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 listopada 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.266) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w obsłudze serwisów kalkulacji i polisowania on-line,
 • zmiany w module fakturowania (dodanie pola zaliczki na podatek dochodowy dla umów zlecenia),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 24 października 2018, aktualizacja 26, 31 października oraz 2, 6 listopada 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.265) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
 • ⦁zmiany w module fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (26 października 2018):

 • zmiany w module wniosku/polisowania.

Dodatki (31 października 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • zmiany w module programu partnerskiego.

Dodatki (2 listopada 2018):

 • poprawka w module wniosku/polisowania.

Dodatki (6 listopada 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 października 2018, aktualizacja 15 października 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.264) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w ustawieniach łączenia towarzystw (wydzielenie łączenia towarzystw dla modułu statement'ów prowizyjnych),
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (15 października 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PZU.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość