aktualności

Aktualności 20 sierpnia 2014 (aktualizacja 22 sierpnia 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.201) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie pola daty wpływu dla podkładki agenta (nie dotyczy klientów synchronizacji), pole jest dostępne na wykazach podkładek oraz rozliczeniowych jako warunek wyszukiwania i kolumna wykazu,
 • dodanie nowych warunków wyszukiwania dla polis i operacji; posiada dodany załącznik o wskazanym rodzaju oraz nie posiada dodanego załącznika o wskazanym rodzaju,
 • optymalizacja procesu generowania wydruku dokumentu na podstawie korespondencji seryjnej,
 • optymalizacja procesu zapisu kartoteki agenta,
 • optymalizacja procesu ładowania słowników programu,
 • poprawki w module prowizyjnym ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (22 sierpnia 2014):

 • dodanie możliwości filtrowania danych agentów według danych teleadresowych,
 • dopuszczenie znaku "-" w numerach polis,
 • poprawka blokady skanowania dokumentów na formularzu importu dokumentów,
 • zmiany w wyglądzie formularzy pod kątem środowisk z ograniczonym renderingiem,
 • inne zmiany i poprawki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 13 sierpnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.200) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wprowadzenie zmian w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • dodanie dialogu ustawień strony dla eksportu i zapisu danych wykazów do formatów: html, mht, pdf, rtf, xls. xlsx,
 • wprowadzenie możliwości dodawania dokumentów do komunikatów,
 • dodanie możliwości wyszukiwania komunikatów według danych powiązanych z nimi dokumentów,
 • wprowadzenie edytora z formatowaniem tekstu w ramach modułu komunikatów (edycja szablonu korespondencji seryjnej komunikatu, edycja komunikatu i odpowiedzi),
 • dodanie generatora komunikatów do wykazu agentów,
 • dodanie możliwości filtrowania wykazu uznań prowizyjnych według danych agentów,
 • rozszerzenie zakresu odczytu danych z dowodu rejestracyjnego o dane podmiotu oraz dodanie odczytu za pomocą kamerki na formularzu polisy,
 • poprawka błędu związanego z przekazywaniem informacji o przeczytaniu komunikatu,
 • poprawka błędu dotyczącego numeracji stron raportów,
 • poprawka w mechanizmie rozkładu ratalnego według definicji słownika towarzystw
 • poprawka wyświetlania danych podmiotów na wykazach; polis, rat, akwizycji oraz rozliczeniowych,
 • poprawka wyświetlania danych ryzyk na wykazie uznań prowizyjnych,
 • poprawka otwierania formularza przekazania magazynowego z poziomu wykazu przekazań dla druku magazynowego,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 24 lipca 2014 (aktualizacja 30 lipca 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.199) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • optymalizacja wydajności modułu sprawdzania pisowni,
 • dodanie możliwości definiowania udziału procentowego agentów w prowizji dla polisy (mechanizm dostępny na formularzu polis),
 • dodanie informacji o towarzystwie poprzedniej polisy jako kolumny wykazów oraz warunku filtrowania w wykazach zawierających dane polisy,
 • dodanie nowych kolumn wykazu operacji w formularzu podkładki agenta:
  • przelew klienta,
  • przelew agenta,
 • dodanie nowej kolumny do wykazu agentów: tel. kom. agencyjny,
 • zmiana zachowania kolumny serii i numeru operacji; dla operacji typu polisa kolumna jest pusta lub zawiera informację o anulowaniu polisy,
 • całkowite usunięcie słownika rodzajów użytkowych danych teleadresowych agenta (dotyczy instalacji nie będących klientami synchronizacji),
 • poprawa mechanizmu dekodowania danych dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy dane zawierają więcej niż 1 imię (dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi),
 • poprawki w ramach przepływów finansowych,
 • poprawka w funkcji testującej dane kartoteki zgłoszenia agentów,
 • szereg innych zmian i poprawek.

Dodatki (30 lipca 2014):

 • zmiany w słownikach towarzystw; rozwinięcie modułu definicji rozkładów ratalnych,
 • zmiany w formularzu podkładki agenta; poprawka wyświetlania wartości w kolumnach inkasa składki,
 • zmiany w modułach prowizji oraz analizy produkcji,
 • inne zmiany i poprawki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 lipca 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.198) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych właściwości w ramach danych teleadresowych kartoteki agenta:
  • czy dane teleadresowe są agencyjne (np. e-mail agencyjny),
  • czy dane teleadresowe służą do celów rozliczeniowych,
 • dodanie nowych kolumn do wykazu agentów: e-mail agencyjny, e-mail rozliczeniowy,
 • zmiany w module faktur:
  • dodanie pola uwag na formularzu faktury,
  • dodanie pola uwag na wykazie i do warunków filtrowania,
  • dodanie sprawdzania pisowni w wybranych polach formularza filtrowania,
 • przywrócenie mechanizmu współdzielenia szablonów wykazów w ramach sieci agencyjnej,
 • dodanie możliwości współdzielenia szablonów korespondencji i wykazów w ramach jednej licencji (instalacji programu) pomiędzy użytkownikami (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • zmiana na wydruku podkładki agenta; operacja inkasa niezależnie od rodzaju rozliczeniowego (wewnętrzna/zewnętrzna) jest dodawana do wydruku,
 • aktualizacja wydruku rozliczeniowego "karta rozliczeniowa" Concordia,
 • poprawki w ramach statement'ów prowizyjnych,
 • poprawa działania formularza operacji zmiany symboli ryzyk,
 • usprawnienie mechanizmów filtrowania, dodanie nowych warunków filtrowania dla danych polis,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 15 lipca 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.197) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • wprowadzenie nowych formularzy wykazów danych zawierających:
  • sumowanie danych (suma, minimum, maksimum, licznik, średnia),
  • złożone sortowanie (dla wielu kolumn wykazu),
  • grupowanie według wybranych kolumn (sortowania i sumowania według grupowań, zwijania i rozwijania grup),
  • dodatkowe wyszukiwanie z możliwością ukrywania wierszy nie zawierających szukanego tekstu,
  • panel wyboru kolumn wykazu, możliwość przestawiania/dodawania/ukrywania kolumn metodą przeciągnij i upuść,
  • ustawienia (globalnego) koloru tła dla wierszy parzystych i wiersza wybranego wykazu,
  • nowe funkcje eksportowania oraz zapisywania wykazu jako dokumentu programu do formatów: csv, html, mht, pdf, rtf, txt, xls, xlsx,
 • wprowadzenie nowego przyjaźniejszego panelu filtrowania wykazów,
 • wprowadzenie sprawdzania pisowni z użyciem słowników OpenOffice lub Hunspell na wybranych formularzach (m.in.):
  • szablonu korespondencji seryjnej (nazwa, opis szablonu, opis danych, tytuł, treść szablonu),
  • komunikatu (tytuł, treść komunikatu),
  • sms (treść wiadomości),
  • pola uwag formularzy: polisy, podmiotu, przedmiotu, przekazania i zamówienia magazynowego, dokumentu (również podczas dodawania dokumentów), agenta, zgłoszenia agenta, statementu prowizyjnego
 • zmiany w funkcjach tworzących i weryfikujących dane podkładek towarzystw (m.in. usunięcie pola daty początku okresu rozliczenia podkładki),
 • dodanie wykazu rat (nie mylić z istniejącym akwizycyjnym wykazem rat do zapłaty),
 • dodanie raportu historii zmian dla zgłoszeń agentów,
 • szereg poprawek w module prowizji,
 • zmiany i poprawki w module kalkulacji oraz wniosku i wydruku,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość