aktualności

Aktualności 28 listopada 2014 (aktualizacja 4 grudnia 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.208) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie pobrania Peselu oraz wyszukiwania danych na jego podstawie danych w bazie w module statement'u,
 • zmiany i poprawki w module statetment'u (ustalanie wysokości prowizji według centrali dla polis będących automatycznym wznowieniem, ustalanie i wyświetlanie statusów pozycji statement'u, zmiany w zakresie eksportowanych pozycji bez zmiany statusu),
 • poprawki w module importu polis z systemów zewnętrznych,
 • poprawka wyświetlania serii druków w nagłówku formularza polisy,
 • poprawka w funkcji ustawiającej termin płatności przelewowej w module faktur,
 • rozszerzenie zakresu danych korespondencji seryjnej dla wykazu operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (4 grudnia 2014):

 • poprawka w module synchronizacji,
 • rozszerzenie zakresu danych na wykazie agentów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 listopada 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.207) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie pola agenta do fakturowania w ramach kartoteki agenta,
 • zmiany (m.in. dodanie nowego sposobu płatności: kompensata) i poprawki w module fakturowania,
 • poprawa funkcji wyliczającej wysokość rat składki,
 • poprawki w module wniosku i wydruku polisy,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 30 października 2014 (aktualizacja 31 października)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.206) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Generali,
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • dodanie pola "nie wznawiaj" na kartotece polisy, zaznaczenie tego pola spowoduje brak polisy na wykazie wznowień,
 • dodanie pola "nie wznawiaj" do wykazów i jako warunku wyszukiwania,
 • dodanie pola "typ polisy" na kartotece polisy, które zastępuje znaczniki "druk poza magazynowy" oraz "druk obcy", możliwe rodzaje kartoteki polisy to: oferta (tylko import od towarzystwa), polisa magazynowa, polisa portalowa, automatyczne wznowienie (statement oraz operacja wewnętrzna), polisa obca,
 • dodanie pola "typ polisy" do wykazów oraz warunków wyszukiwania,
 • pola "druk poza magazynowy" oraz "druk obcy" pozostają w systemie, będą ustawiane automatycznie na podstawie pola "typ polisy",
 • zmiany optymalizacyjne w module filtrowania wykazów,
 • optymalizacja mechanizmów dla operacji statement'ów towarzystw,
 • Poprawa numeracji faktur w zakresie danych miesiąca (obowiązywać będzie dla dokumentów wystawionych od 2015 roku),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 październik 2014):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (dodanie nowych ryzyk).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 17 października 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.205) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (w tym dodanie zniżki/zwyżki agenta - slider'a),
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • poprawki i zmiany w module zgłoszeń agentów,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • rozszerzenie zakresu warunków filtrowania wykazu operacji (wyszukiwanie operacji dodanych do więcej niż 1 podkładki agenta),
 • rozszerzenie zakresu warunków filtrowania wykazu rat o pełny zakres danych operacji,
 • poprawa dedykowanego wydruku wykazu komunikatów,
 • zmiany i poprawki w module fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Aktualności 17 września 2014 (aktualizacje 19, 29 września 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.204) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zastąpienie drzewka nawigacyjnego przez panel nawigacyjny,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 września 2014):

 • zmiany i poprawki w ramach pracy w kontekście firmy

 • rozszerzenie zakresu opcji deklaracji agenta w module zgłoszeń,
 • poprawka w wydruku kartoteki agenta,
 • poprawka w module filtrowania,
 • dodanie eksportu pozycji statement'u bez ustawienia statusu eksportu.

Subskrybuj zawartość