aktualności

Aktualności 30 października 2014 (aktualizacja 31 października)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.206) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Generali,
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • dodanie pola "nie wznawiaj" na kartotece polisy, zaznaczenie tego pola spowoduje brak polisy na wykazie wznowień,
 • dodanie pola "nie wznawiaj" do wykazów i jako warunku wyszukiwania,
 • dodanie pola "typ polisy" na kartotece polisy, które zastępuje znaczniki "druk poza magazynowy" oraz "druk obcy", możliwe rodzaje kartoteki polisy to: oferta (tylko import od towarzystwa), polisa magazynowa, polisa portalowa, automatyczne wznowienie (statement oraz operacja wewnętrzna), polisa obca,
 • dodanie pola "typ polisy" do wykazów oraz warunków wyszukiwania,
 • pola "druk poza magazynowy" oraz "druk obcy" pozostają w systemie, będą ustawiane automatycznie na podstawie pola "typ polisy",
 • zmiany optymalizacyjne w module filtrowania wykazów,
 • optymalizacja mechanizmów dla operacji statement'ów towarzystw,
 • Poprawa numeracji faktur w zakresie danych miesiąca (obowiązywać będzie dla dokumentów wystawionych od 2015 roku),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 październik 2014):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (dodanie nowych ryzyk).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 17 października 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.205) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (w tym dodanie zniżki/zwyżki agenta - slider'a),
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • poprawki i zmiany w module zgłoszeń agentów,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • rozszerzenie zakresu warunków filtrowania wykazu operacji (wyszukiwanie operacji dodanych do więcej niż 1 podkładki agenta),
 • rozszerzenie zakresu warunków filtrowania wykazu rat o pełny zakres danych operacji,
 • poprawa dedykowanego wydruku wykazu komunikatów,
 • zmiany i poprawki w module fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Aktualności 17 września 2014 (aktualizacje 19, 29 września 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.204) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zastąpienie drzewka nawigacyjnego przez panel nawigacyjny,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 września 2014):

 • zmiany i poprawki w ramach pracy w kontekście firmy

 • rozszerzenie zakresu opcji deklaracji agenta w module zgłoszeń,
 • poprawka w wydruku kartoteki agenta,
 • poprawka w module filtrowania,
 • dodanie eksportu pozycji statement'u bez ustawienia statusu eksportu.

Aktualności 11 września 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.203) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowej operacji "deklaracji współpracy agenta" w module zgłoszeń agentów,
 • poprawa błędu związanego z rezerwacją druków magazynowych,
 • zmiany optymalizacyjne w filtrowaniu wykazów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 5 września 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.202) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości pobierania obrazu, jako dokumentu, z kamerek internetowych,
 • rozszerzenie zakresu pracy w kontekście firmy o kolejne moduły (nie dotyczy instalacji będących klientami synchronizacji):
  • podkładki towarzystw ubezpieczeniowych,
  • przekazania magazynowe, druki ścisłego zarachowania,
  • schematy prowizyjne,
  • statement'y prowizyjne,
 • dalsze zmiany w wyglądzie formularzy pod kątem środowisk z ograniczonym renderingiem,
 • zmiany i poprawki w filtrowaniu wykazów
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość