aktualności

Aktualności 5 lutego 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.213) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowej metody płatności "Karta płatnicza" (nowa metoda pełni funkcję informacyjną, w ramach zestawień rozliczeniowych, podkładek, przepływów finansowych jest tożsama metodzie "Gotówka"),
 • poprawa zestawienia Karta rozliczenia akwizycji TUW "TUW",
 • dodanie warunku filtrowania "firma podkładki towarzystwa" dla wykazów rozliczeniowych, dodanie kolumny "Firma podkładki towarzystwa" na wykazach rozliczeniowych,
 • poprawa formatowania daty i godziny w raportach programu,
 • poprawa obsługi danych firmowych (w przypadku zdefiniowanych wielu firm) w module wniosku i wydruku polisy,
 • drobne poprawki w silnikach kalkulacji on-line,
 • szereg innych, drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 22 stycznia 2015 (aktualizacja 23 stycznia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.212) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
 • szereg drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 stycznia 2015):

 • poprawka do błędu w komunikacji z zewnętrznym serwerem dokumentów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 stycznia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.211) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie modułu analizy produkcji agentów wraz z zarządzaniem poziomami prowizji na podstawie zdefiniowanych progów (dostępne dla centrali sieci),
 • poprawka w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 16 grudnia 2014 (aktualizacje 19, 29 grudnia 2014, 5 stycznia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.210) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
 • aktualizacja biblioteki dekodującej kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego,
 • zmiana nazw plików wykonywalnych programu,
 • poprawki w module korespondencji seryjnej,
 • poprawki w module statement'ów towarzystw,
 • poprawki w module prowizyjnym,
 • zmiany i poprawki w module synchronizacji danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 grudnia 2014):

 • aktualizacja związana z błędem w zewnętrznej bibliotece dekodującej kod AZTEC.

Dodatki (29 grudnia 2014):

 • dodanie operacji zmiany numeru polisy (dla polis innych niż magazynowe),
 • dodanie operacji zmiany znacznika "Nie wznawiaj" polisy,
 • dodanie możliwości zmiany znacznika "Nie wznawiaj" (automatyczne tworzenie operacji) z wykazu polis oraz wykazu wznowień,
 • poprawa funkcji wiążącej dokumenty pomiędzy kartotekami polis w przypadku wznowienia w towarzystwie,
 • inne zmiany i poprawki.

Dodatki (5 stycznia 2015):

 • poprawa błędu domyślnej wartości typu rozliczeniowego dla nowej operacji,
 • usunięcie możliwości wysłania synchronizacji, przez klienta synchronizacji, w formie pliku,
 • dodanie danych daty wydania oraz numeru zezwolenia PUNU agenta do korespondencji seryjnej,
 • poprawka obsługi pola PESEL na formularzu statement'u,
 • modyfikacje w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.209) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych warunków filtrowania dla polis: "polisa zawiera operację o typie" oraz "polisa nie zawiera operacji o typie",
 • zmiany w obsłudze skanerów/aparatów fotograficznych (protokół TWAIN/WIA) na formularzu pobierania dokumentów,
 • dodanie eksportu danych podmiotów do plików w formacie vCard (elektroniczna wizytówka) (kodowanie UTF-8),
 • zmiany i poprawki w module statement'ów towarzystw (poprawa nadawania błędnej wysokości prowizji dla polis wznawianych przez centralę, zmiana zakresu i kolejności pól w eksporcie statement'u),
 • dodanie nowych rodzajów korekt w ramach kalkulacji szczegółowej: korekta informacyjna służąca do edycji danych numerów/kart członkowskich/klienta oraz korekta informacyjna służąca do przekazania numeru pesel w ramach kalkulacji,
 • dodanie zabezpieczenia przez zapisem komunikatu bez dodanej treści,
 • rozszerzenie warunków filtrowania oraz zakresu pól dla wykazu agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość