aktualności

Aktualności 9 stycznia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.211) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie modułu analizy produkcji agentów wraz z zarządzaniem poziomami prowizji na podstawie zdefiniowanych progów (dostępne dla centrali sieci),
 • poprawka w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 16 grudnia 2014 (aktualizacje 19, 29 grudnia 2014, 5 stycznia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.210) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
 • aktualizacja biblioteki dekodującej kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego,
 • zmiana nazw plików wykonywalnych programu,
 • poprawki w module korespondencji seryjnej,
 • poprawki w module statement'ów towarzystw,
 • poprawki w module prowizyjnym,
 • zmiany i poprawki w module synchronizacji danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 grudnia 2014):

 • aktualizacja związana z błędem w zewnętrznej bibliotece dekodującej kod AZTEC.

Dodatki (29 grudnia 2014):

 • dodanie operacji zmiany numeru polisy (dla polis innych niż magazynowe),
 • dodanie operacji zmiany znacznika "Nie wznawiaj" polisy,
 • dodanie możliwości zmiany znacznika "Nie wznawiaj" (automatyczne tworzenie operacji) z wykazu polis oraz wykazu wznowień,
 • poprawa funkcji wiążącej dokumenty pomiędzy kartotekami polis w przypadku wznowienia w towarzystwie,
 • inne zmiany i poprawki.

Dodatki (5 stycznia 2015):

 • poprawa błędu domyślnej wartości typu rozliczeniowego dla nowej operacji,
 • usunięcie możliwości wysłania synchronizacji, przez klienta synchronizacji, w formie pliku,
 • dodanie danych daty wydania oraz numeru zezwolenia PUNU agenta do korespondencji seryjnej,
 • poprawka obsługi pola PESEL na formularzu statement'u,
 • modyfikacje w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.209) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych warunków filtrowania dla polis: "polisa zawiera operację o typie" oraz "polisa nie zawiera operacji o typie",
 • zmiany w obsłudze skanerów/aparatów fotograficznych (protokół TWAIN/WIA) na formularzu pobierania dokumentów,
 • dodanie eksportu danych podmiotów do plików w formacie vCard (elektroniczna wizytówka) (kodowanie UTF-8),
 • zmiany i poprawki w module statement'ów towarzystw (poprawa nadawania błędnej wysokości prowizji dla polis wznawianych przez centralę, zmiana zakresu i kolejności pól w eksporcie statement'u),
 • dodanie nowych rodzajów korekt w ramach kalkulacji szczegółowej: korekta informacyjna służąca do edycji danych numerów/kart członkowskich/klienta oraz korekta informacyjna służąca do przekazania numeru pesel w ramach kalkulacji,
 • dodanie zabezpieczenia przez zapisem komunikatu bez dodanej treści,
 • rozszerzenie warunków filtrowania oraz zakresu pól dla wykazu agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 28 listopada 2014 (aktualizacja 4 grudnia 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.208) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie pobrania Peselu oraz wyszukiwania danych na jego podstawie danych w bazie w module statement'u,
 • zmiany i poprawki w module statetment'u (ustalanie wysokości prowizji według centrali dla polis będących automatycznym wznowieniem, ustalanie i wyświetlanie statusów pozycji statement'u, zmiany w zakresie eksportowanych pozycji bez zmiany statusu),
 • poprawki w module importu polis z systemów zewnętrznych,
 • poprawka wyświetlania serii druków w nagłówku formularza polisy,
 • poprawka w funkcji ustawiającej termin płatności przelewowej w module faktur,
 • rozszerzenie zakresu danych korespondencji seryjnej dla wykazu operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (4 grudnia 2014):

 • poprawka w module synchronizacji,
 • rozszerzenie zakresu danych na wykazie agentów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 listopada 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.207) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie pola agenta do fakturowania w ramach kartoteki agenta,
 • zmiany (m.in. dodanie nowego sposobu płatności: kompensata) i poprawki w module fakturowania,
 • poprawa funkcji wyliczającej wysokość rat składki,
 • poprawki w module wniosku i wydruku polisy,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość