aktualności

Aktualności 4 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.215) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie roli uposażony dla podmiotów w ramach polisy,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w silniku wniosku (również pełna obsługa podmiotów będących uposażonymi),
 • zmiany i poprawki w funkcji ręcznego rozksięgowania ryzyk w statment'ach towarzystw,
 • dodanie kolumny i warunku ryzyka towarzystwa na wykazie uznań prowizji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 10 lutego 2014 (aktualizacja 18 lutego 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.214) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowy moduł przygotowania produktu, edycji wniosku i wydruku oraz zapisu kartoteki polisy,
 • poprawki w wydruku podkładki agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 lutego 2015):

 • rozszerzenie zakresu obsługiwanych wersji bazy MSSQL Server o wersje; 2010, 2012,
 • dodanie możliwości zmiany (w tym masowej) symbolu ryzyka oraz informacji o kontynuacji ryzyka polisy w ramach formularza statement'u,
 • dodanie możliwości zmiany numeru polisy dla pozycji statement'u na formularzu statement'u,
 • dodanie warunku wyszukiwania według ryzyka towarzystwa oraz kolumny ryzyka towarzystwa dla wykazu operacji według ryzyk,
 • rozszerzenie opcji dla umowy zlecenia (w kartotece agenta) oraz zmiana w wydruku umowy zlecenia,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 5 lutego 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.213) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowej metody płatności "Karta płatnicza" (nowa metoda pełni funkcję informacyjną, w ramach zestawień rozliczeniowych, podkładek, przepływów finansowych jest tożsama metodzie "Gotówka"),
 • poprawa zestawienia Karta rozliczenia akwizycji TUW "TUW",
 • dodanie warunku filtrowania "firma podkładki towarzystwa" dla wykazów rozliczeniowych, dodanie kolumny "Firma podkładki towarzystwa" na wykazach rozliczeniowych,
 • poprawa formatowania daty i godziny w raportach programu,
 • poprawa obsługi danych firmowych (w przypadku zdefiniowanych wielu firm) w module wniosku i wydruku polisy,
 • drobne poprawki w silnikach kalkulacji on-line,
 • szereg innych, drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 22 stycznia 2015 (aktualizacja 23 stycznia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.212) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
 • szereg drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 stycznia 2015):

 • poprawka do błędu w komunikacji z zewnętrznym serwerem dokumentów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 stycznia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.211) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie modułu analizy produkcji agentów wraz z zarządzaniem poziomami prowizji na podstawie zdefiniowanych progów (dostępne dla centrali sieci),
 • poprawka w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość