aktualności

Aktualności 24 lipca 2014 (aktualizacja 30 lipca 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.199) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • optymalizacja wydajności modułu sprawdzania pisowni,
 • dodanie możliwości definiowania udziału procentowego agentów w prowizji dla polisy (mechanizm dostępny na formularzu polis),
 • dodanie informacji o towarzystwie poprzedniej polisy jako kolumny wykazów oraz warunku filtrowania w wykazach zawierających dane polisy,
 • dodanie nowych kolumn wykazu operacji w formularzu podkładki agenta:
  • przelew klienta,
  • przelew agenta,
 • dodanie nowej kolumny do wykazu agentów: tel. kom. agencyjny,
 • zmiana zachowania kolumny serii i numeru operacji; dla operacji typu polisa kolumna jest pusta lub zawiera informację o anulowaniu polisy,
 • całkowite usunięcie słownika rodzajów użytkowych danych teleadresowych agenta (dotyczy instalacji nie będących klientami synchronizacji),
 • poprawa mechanizmu dekodowania danych dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy dane zawierają więcej niż 1 imię (dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi),
 • poprawki w ramach przepływów finansowych,
 • poprawka w funkcji testującej dane kartoteki zgłoszenia agentów,
 • szereg innych zmian i poprawek.

Dodatki (30 lipca 2014):

 • zmiany w słownikach towarzystw; rozwinięcie modułu definicji rozkładów ratalnych,
 • zmiany w formularzu podkładki agenta; poprawka wyświetlania wartości w kolumnach inkasa składki,
 • zmiany w modułach prowizji oraz analizy produkcji,
 • inne zmiany i poprawki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 lipca 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.198) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych właściwości w ramach danych teleadresowych kartoteki agenta:
  • czy dane teleadresowe są agencyjne (np. e-mail agencyjny),
  • czy dane teleadresowe służą do celów rozliczeniowych,
 • dodanie nowych kolumn do wykazu agentów: e-mail agencyjny, e-mail rozliczeniowy,
 • zmiany w module faktur:
  • dodanie pola uwag na formularzu faktury,
  • dodanie pola uwag na wykazie i do warunków filtrowania,
  • dodanie sprawdzania pisowni w wybranych polach formularza filtrowania,
 • przywrócenie mechanizmu współdzielenia szablonów wykazów w ramach sieci agencyjnej,
 • dodanie możliwości współdzielenia szablonów korespondencji i wykazów w ramach jednej licencji (instalacji programu) pomiędzy użytkownikami (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • zmiana na wydruku podkładki agenta; operacja inkasa niezależnie od rodzaju rozliczeniowego (wewnętrzna/zewnętrzna) jest dodawana do wydruku,
 • aktualizacja wydruku rozliczeniowego "karta rozliczeniowa" Concordia,
 • poprawki w ramach statement'ów prowizyjnych,
 • poprawa działania formularza operacji zmiany symboli ryzyk,
 • usprawnienie mechanizmów filtrowania, dodanie nowych warunków filtrowania dla danych polis,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 15 lipca 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.197) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • wprowadzenie nowych formularzy wykazów danych zawierających:
  • sumowanie danych (suma, minimum, maksimum, licznik, średnia),
  • złożone sortowanie (dla wielu kolumn wykazu),
  • grupowanie według wybranych kolumn (sortowania i sumowania według grupowań, zwijania i rozwijania grup),
  • dodatkowe wyszukiwanie z możliwością ukrywania wierszy nie zawierających szukanego tekstu,
  • panel wyboru kolumn wykazu, możliwość przestawiania/dodawania/ukrywania kolumn metodą przeciągnij i upuść,
  • ustawienia (globalnego) koloru tła dla wierszy parzystych i wiersza wybranego wykazu,
  • nowe funkcje eksportowania oraz zapisywania wykazu jako dokumentu programu do formatów: csv, html, mht, pdf, rtf, txt, xls, xlsx,
 • wprowadzenie nowego przyjaźniejszego panelu filtrowania wykazów,
 • wprowadzenie sprawdzania pisowni z użyciem słowników OpenOffice lub Hunspell na wybranych formularzach (m.in.):
  • szablonu korespondencji seryjnej (nazwa, opis szablonu, opis danych, tytuł, treść szablonu),
  • komunikatu (tytuł, treść komunikatu),
  • sms (treść wiadomości),
  • pola uwag formularzy: polisy, podmiotu, przedmiotu, przekazania i zamówienia magazynowego, dokumentu (również podczas dodawania dokumentów), agenta, zgłoszenia agenta, statementu prowizyjnego
 • zmiany w funkcjach tworzących i weryfikujących dane podkładek towarzystw (m.in. usunięcie pola daty początku okresu rozliczenia podkładki),
 • dodanie wykazu rat (nie mylić z istniejącym akwizycyjnym wykazem rat do zapłaty),
 • dodanie raportu historii zmian dla zgłoszeń agentów,
 • szereg poprawek w module prowizji,
 • zmiany i poprawki w module kalkulacji oraz wniosku i wydruku,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 maja 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.196) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Generali,
 • zmiany i poprawki w ramach modułu statement'ów,
 • poprawki w module szablonów prowizyjnych,
 • poprawki w module kreatora wypowiedzeń,
 • szereg innych zmian i poprawek.

Dodatki (12 maja 2014):

 • poprawa błędu występującego podczas otwierania wykazu podkładek agentów

Dodatki (13 maja 2014):

 • dodanie nazwiska rodowego do danych agenta,
 • zmiany na formularzu kartoteki agenta,
 • rozszerzenie zakresu danych szablonów korespondencji dla agenta oraz statement'ów

Dodatki (16 maja 2014):

 • poprawka działania formularza wniosku w zakresie płatności przelewowych

Dodatki (21 maja 2014):

 • zmiany w silniku modułu wniosku/wydruku

Dodatki (10 czerwca 2014):

 • blokada zmiany daty raty zapłaconej na formularzu operacji zmiany dat,
 • dodanie wydruku historii zdarzeń dla zgłoszeń agentów

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.195) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wprowadzenie zmian w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Proama,
 • dodanie do wykazu przekazań magazynowych informacji o dodaniu i ostatniej zmianie danych kartoteki oraz informacji o użytkowniku który wykonał przekazanie w programie,
 • dodanie sprawdzania, w bazie danych, podmiotów oraz pojazdów po pobraniu danych z dowodu rejestracyjnego na formularzu kalkulacji,
 • aktualizacja bibliotek obsługujących protokół TWAIN, poprawienie mechanizmów skanowania.

Dodatki (25 kwietnia 2014):

 • dodanie wydruku rozliczeniowego dla Concordia,
 • rozszerzenie importu ofert o szkody,
 • zmiany w module podkładek agenta,
 • poprawki w formularzu pobierania dokumentów,
 • poprawki w silniku filtrowania wykazów,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość