aktualności

Aktualności 17 października 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.205) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (w tym dodanie zniżki/zwyżki agenta - slider'a),
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • poprawki i zmiany w module zgłoszeń agentów,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • rozszerzenie zakresu warunków filtrowania wykazu operacji (wyszukiwanie operacji dodanych do więcej niż 1 podkładki agenta),
 • rozszerzenie zakresu warunków filtrowania wykazu rat o pełny zakres danych operacji,
 • poprawa dedykowanego wydruku wykazu komunikatów,
 • zmiany i poprawki w module fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Aktualności 17 września 2014 (aktualizacje 19, 29 września 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.204) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zastąpienie drzewka nawigacyjnego przez panel nawigacyjny,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 września 2014):

 • zmiany i poprawki w ramach pracy w kontekście firmy

 • rozszerzenie zakresu opcji deklaracji agenta w module zgłoszeń,
 • poprawka w wydruku kartoteki agenta,
 • poprawka w module filtrowania,
 • dodanie eksportu pozycji statement'u bez ustawienia statusu eksportu.

Aktualności 11 września 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.203) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowej operacji "deklaracji współpracy agenta" w module zgłoszeń agentów,
 • poprawa błędu związanego z rezerwacją druków magazynowych,
 • zmiany optymalizacyjne w filtrowaniu wykazów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 5 września 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.202) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości pobierania obrazu, jako dokumentu, z kamerek internetowych,
 • rozszerzenie zakresu pracy w kontekście firmy o kolejne moduły (nie dotyczy instalacji będących klientami synchronizacji):
  • podkładki towarzystw ubezpieczeniowych,
  • przekazania magazynowe, druki ścisłego zarachowania,
  • schematy prowizyjne,
  • statement'y prowizyjne,
 • dalsze zmiany w wyglądzie formularzy pod kątem środowisk z ograniczonym renderingiem,
 • zmiany i poprawki w filtrowaniu wykazów
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 sierpnia 2014 (aktualizacja 22 sierpnia 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.201) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie pola daty wpływu dla podkładki agenta (nie dotyczy klientów synchronizacji), pole jest dostępne na wykazach podkładek oraz rozliczeniowych jako warunek wyszukiwania i kolumna wykazu,
 • dodanie nowych warunków wyszukiwania dla polis i operacji; posiada dodany załącznik o wskazanym rodzaju oraz nie posiada dodanego załącznika o wskazanym rodzaju,
 • optymalizacja procesu generowania wydruku dokumentu na podstawie korespondencji seryjnej,
 • optymalizacja procesu zapisu kartoteki agenta,
 • optymalizacja procesu ładowania słowników programu,
 • poprawki w module prowizyjnym ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (22 sierpnia 2014):

 • dodanie możliwości filtrowania danych agentów według danych teleadresowych,
 • dopuszczenie znaku "-" w numerach polis,
 • poprawka blokady skanowania dokumentów na formularzu importu dokumentów,
 • zmiany w wyglądzie formularzy pod kątem środowisk z ograniczonym renderingiem,
 • inne zmiany i poprawki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość