Aktualności 14 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.16) programu zawierająca następujące zmiany:

  • Dodanie analizy wartości współczynników dla korekt (zniżek/zwyżek), które nie są włączane/wyłączane automatycznie (korekt "ręcznych"). Na wykazie korekty, których współczynniki zostały ustawione automatycznie, są wyróżnione jasnozielonym kolorem. W przypadku braku wyboru współczynnika, dla korekty ustawiana jest wartość najniższa (zniżki/zwyżki) lub neutralna (korekty będące zniżkami lub zwyżkami).
  • Dodanie systemu statystycznego przyspieszającego proces kalkulacji składki.
  • Zmiany w systemie generowania błędów kalkulacji.
  • Poprawka w systemie aktualizacji, po zakończeniu procesu aktualizacji odświeżane są słowniki i szablony używane do kalkulacji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne uruchomienie programu (dotyczy stanowiska, na którym wykonywana jest aktualizacja).
  • Drobne poprawki w formularzach kalkulacji szczegółowych.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.