Aktualności 7 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.15) programu zawierająca następujące zmiany:

  • Po otwarciu zapisanej (przekalkulowanej) kalkulacji wyświetlane są oferta i kalkulacje szczegółowe, które operator może edytować,
  • usprawnienie funkcjonalności wykazu korekt; lista dostępnych wartości dla korekty rozwija się po pojedynczym kliknięciu w kolumnie "Wartość”, do tej pory w celu uzyskania wykazu należało trzykrotnie kliknąć w pole w kolumnie "Wartość",
  • drobne zmiany w wyglądzie kalkulacji szczegółowej,
  • poprawka działania formularza edycji uprawnień operatora.

Zaktualizowane zostały następujące szablony kalkulacji

  • AC PZM,
  • OC PZM.