Aktualności 31 marca 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.14) programu zawierająca następujące zmiany:

  • moduł raportowania błędów kalkulacji dostępny na formularzu kalkulacji.

Zaktualizowane zostały następujące szablony kalkulacji

  • OC UNIQA (dodane stawki taryfowe obowiązujące od 1 kwietnia 2008),
  • OC PZU (dodane stawki taryfowe obowiązujące od 1 kwietnia 2008).