Aktualności 13 maja 2019, aktualizacja 15, 21 maja 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.6) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji zgody tymczasowej,
 • dodanie wykazu zgód,
 • dodanie wykazu analiz potrzeb klienta,
 • zmiany w dystrybucji ustawień centrali,
 • zmiany w mechanizmie importu danych polisy kontynuowanej na kartotece polisy,
 • zmiany w module podkładek agentów (wprowadzenie statusu zewnętrzna/wewnętrzna dla analizy potrzeb klienta, zgody tymczasowe nie są dodawana do podkładki),
 • poprawki na formularzach dialogowych do wprowadzania pojedynczych wartości (data, tekst, ...),
 • poprawka na formularzu importu dokumentów,
 • poprawka wyświetlania danych na wykazie operacji przepływów finansowych,
 • poprawka w mechanizmie dodawania podmiotu do kartoteki kalkulacji,
 • poprawka w module rejestracji agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (15 maja 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • poprawka w module programu partnerskiego dla klientów.

Dodatki (22 maja 2019):

 • dodanie możliwości powiązania analizy potrzeb klienta do polisy z poziomu kartoteki polisy,
 • zmiany w module programu partnerskiego dla agentów (możliwość wyłączenia dedykowanej usługi sklepu, eksport punktów do pliku),
 • zmiana w mechanizmach korespondencji seryjnej (blokada wykonania korespondencji w przypadku braku zgody podmiotu na komunikowanie w określonym kanale dystrybucji),
 • aktualizacja oraz poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • poprawka mechanizmu anulowania pozycji analizy potrzeb klienta w ramach podkładki agenta.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.