Aktualności 28 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.4) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w module ustawień programu (wprowadzenie informacji o wersji ustawień, zmiany w dystrybucji ustawień do klientów synchronizacji),
  • poprawka w funkcji wydzielenia danych (plików dokumentów),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.