Aktualności 9 stycznia 2019, aktualizacja 14, 21, 23 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.0) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • migracja programu na platformę .NET 4.6.1,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • optymalizacja zarządzania zasobami pamięci na wykazach,
 • dodanie wiersza automatycznego filtra na wykazach,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (9 stycznia 2019):

 • aktualizacja kolejności asynchronicznych wywołań serwisów towarzystw w kalkulacji składki,
 • poprawka błędu dostępu do pliku występującego podczas skanowania dokumentów,
 • poprawka błędu komunikacji z serwisem aktualizacyjnymi.

Dodatki (14 stycznia 2019):

 • dodanie wyszukiwania podmiotów w bazę centrali dla kalkulacji jednoproduktowych,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • poprawka błędu wyświetlania wykazu druków dodatkowych oraz wykazu załączników na kartotece polisy.

Dodatki (21 stycznia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • dodanie pola poprzednie nazwisko na formularzu kartoteki agenta,
 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • poprawka dotycząca danych firmowych na raportach dla wykazów rozliczeniowych.

Dodatki (23 stycznia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • dodanie pola numeru RAU na formularzu kartoteki firmy (dane dostępne na wykazie oraz w korespondencji seryjnej).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.