Aktualności 9 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.0) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • migracja programu na platformę .NET 4.6.1,
  • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
  • optymalizacja zarządzania zasobami pamięci na wykazach,
  • dodanie wiersza automatycznego filtra na wykazach,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (9 stycznia 2019):

  • aktualizacja kolejności asynchronicznych wywołań serwisów towarzystw w kalkulacji składki,
  • poprawka błędu dostępu do pliku występującego podczas skanowania dokumentów,
  • poprawka błędu komunikacji z serwisem aktualizacyjnymi.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.